Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
10

8

2

Podatek u źródła

Kategoria: CIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_CIT_31
Status pomysłu: Wyjaśnione
Szanowni Państwo,
Proponuję rozważenie likwidacji poboru podatku u źródła dla usług doradczych, księgowych, itd. i pozostawienie go tylko dla należności licencyjnych, odsetek, dywidend, itp. Cały art. 21 ust. 1 pkt. 2 i 2a są praktycznie zawsze opodatkowane w kraju rezydencji zagranicznego podatnika jako zyski przedsiębiorstw a ogromy wysiłek administracyjny spoczywa na służbach księgowych żeby zdobyć certyfikaty rezydencji.
Odpowiedź MF
Propozycja likwidacji opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych (podatkiem u źródła) przychodów ze świadczenia usług niematerialnych, w tym usług doradczych, księgowych, prawnych, itp., o których mowa w art. 21 ustawy o CIT nie jest zasadna. Objęcie tego typu usług i płatności podatkiem u źródła ma charakter systemowy i uszczelniający. W przypadku tzw. sytuacji umownych, tj. gdy płatność jest dokonywana na rzecz zagranicznego podmiotu z państwa-strony umowy podatkowej, wówczas przedstawienie certyfikatu rezydencji pozwala na uwolnienie się od ewentualnego obowiązku podatkowego w Polsce. Natomiast, w przypadku tzw. sytuacji bezumownych, tj. gdy taka płatność jest dokonywana na rzecz zagranicznego podmiotu, z państwa z którym Polskę nie łączy umowa podatkowa, wówczas podatek jest należny. W tym ostatnim przypadku, brak objęcia podatkiem u źródła przedmiotowych usług i płatności mógłby prowadzić do rozszczelnienia systemu podatkowego i wymiernych strat budżetowych. Jednocześnie, trzeba zauważyć że wymogi względem certyfikatów rezydencji ulegają w ostatnim czasie systematycznej zmianie na korzyść podatników (np. wydłużenie terminu ważności, szersze dopuszczenie stosowania kopii certyfikatu rezydencji).