Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
23

23

0

Różnice kursowe

Kategoria: CIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_CIT_30
Status pomysłu: Zrealizowane
Szanowni Państwo,
Moja propozycja to ujednolicenie metody rozliczania różnic kursowych. Można np. w ustawie o CIT zapisać, że podatnik może rozliczać różnice kursowe zgodnie z przepisami ustawy (odpowiednio art. 15a lub 9b) ale też może do rozliczenia danej transakcji/operacji gospodarczej zastosować kurs przyjęty wcześniej na potrzeby innej ustawy podatkowej. W rezultacie, jeśli podatnik raz zastosowałby kurs zgodnie np. z przepisami ustawy o VAT to nie musiałby stosować do tej samej transakcji innego, zgodnego z ustawą o PIT/CIT. To samo można byłoby zapisać w ustawie o VAT (czyli kurs przyjęty dla danej transakcji na potrzeby CIT/PIT byłby uznawany również na potrzeby VAT). Ułatwiłoby to życie wielu księgowym. Zakładam że koszt dla budżetu będzie żaden (raczej będzie to neutralne).
Odpowiedź MF:
Znana jest nam kwestia różnic w zasadach dotyczących przyjmowania kursów przeliczenia waluty obcej na potrzeby podatku VAT oraz podatków dochodowych.

Obecnie trwają analizy rozwiązań mających na celu umożliwienie podatnikom opcjonalnego skorzystania w podatku VAT z możliwości przyjęcia, dla celów przeliczenia kwot w walucie obcej stosowanych do określenia podstawy opodatkowania w danej transakcji, kursu według zasad przyjętych do jej przeliczenia w podatku dochodowym.

Celem tych analiz jest dążenie do wprowadzenia ułatwień w rozliczeniach transakcji w VAT i podatku dochodowym.

Komentarze:
  • 10.03.2020

    Najlepiej by było w ogóle odpuścić sobie rozliczanie różnic kursowych w małych podmiotach...

>
1 - 1 z 1
>