Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
14

14

0

Różnice kursowe

Kategoria: CIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_CIT_30
Szanowni Państwo,
Moja propozycja to ujednolicenie metody rozliczania różnic kursowych. Można np. w ustawie o CIT zapisać, że podatnik może rozliczać różnice kursowe zgodnie z przepisami ustawy (odpowiednio art. 15a lub 9b) ale też może do rozliczenia danej transakcji/operacji gospodarczej zastosować kurs przyjęty wcześniej na potrzeby innej ustawy podatkowej. W rezultacie, jeśli podatnik raz zastosowałby kurs zgodnie np. z przepisami ustawy o VAT to nie musiałby stosować do tej samej transakcji innego, zgodnego z ustawą o PIT/CIT. To samo można byłoby zapisać w ustawie o VAT (czyli kurs przyjęty dla danej transakcji na potrzeby CIT/PIT byłby uznawany również na potrzeby VAT). Ułatwiłoby to życie wielu księgowym. Zakładam że koszt dla budżetu będzie żaden (raczej będzie to neutralne).