Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
6

6

0

Zmiana dot. przelewów między małżonkami objętymi rozdzielnością

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_25
Rozdzielność majątkowa w małżeństwie rodzi różne prawa i obowiązki, natomiast istnieje próg kwotowy który jest niezbędny do ponoszenia codziennych wydatków i utrzymywania gospodarstwa domowego w skali roku, niemniej jednak przesunięcia środków pomiędzy małżonkami rodzą niesprawiedliwe, mało moralne i pozbawione zdrowego celu zobowiązania podatkowe. Inną sprawą jest, gdy dochodzi do przekazania darowizny pieniężnej o ponadprzeciętnej wartości, niewynikającej z potrzeb gospodarstwa domowego i kryterium egzystencjalnego małżonków. Licząc comiesięczne przekazy o kwocie 2000-2500 zł /m-c powinna być ustalona kwota wolna od podatku dla nowej, odrębnej grupy podatkowej - małżonkowie. Nie zaliczać do grupy najbliższego pokrewieństwa w którym nie następuje przekazywanie środków przeznaczonych do utrzymywania wspólnego gospodarstwa i zapewnienia podstawowej egzystencji.