Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
62

53

9

Termin przychodu składek PPK (pracodawcy)

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_2098
Aktualna interpretacja MF mówiąca o uznaniu za przychód składek na Pracownicze Plany Kapitałowe opłacane przez pracodawcę w momencie odprowadzenia tych składek do instytucji finansowej wprowadza potrzebę odroczenia w czasie (na innej liście płac) potrącenia podatku od tego przychodu. Istnieje wiele powodów dla których jest to nader skomplikowany proces np. :
- składki PPK są opłacane od składników o różnym charakterze podatkowym a składki PPK mają zachowywać ich charakter (procent podatku, koszty uzyskania przychodu ,umiejscowienie na informacji PIT), odroczenie w czasie wymaga zapamiętania składki PPK w podziale na te parametry tak by przy naliczeniu podatku od składek w terminie późniejszym je odtworzyć,
- sposób opodatkowania składek PPK może być zmienny (inny niż składnik od którego jest naliczany) w czasie dla pracowników do ukończenia 26 roku życia, wchodzą tu przypadki ukończenie limitu wieku jak i zmiana sposobu korzystania z ulgi (art.148).

Proponuję uznać za moment przychodu tych składek fakt ich naliczenia (w celu poboru zaliczki na podatek) w momencie naliczenia przychodu składników od których należne są składki PPK płacone przez pracodawcę.
Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, wpłat do PPK dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Na podmiocie zatrudniającym ciąży obowiązek obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez siebie oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłaty do instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK. Wyliczenie wysokości środków potrzebnych na wpłatę finansowaną przez pracodawcę dokonywane jest zatem wraz z wypłatą wynagrodzenia pracownikowi. Z kolei wpłaty do wybranej instytucji finansowej dokonywane są w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypłacone zostało wynagrodzenie.

W przypadku dochodów z pracy przychód podatnika powstaje w momencie otrzymania (postawienia do dyspozycji podatnika) danego świadczenia (pieniężnego, nieodpłatnego świadczenia, czy świadczenia ponoszonego na rzecz pracownika). Innymi słowy w tym przypadku obowiązuje zasada kasowa, a nie memoriałowa. Tak więc świadczenie w postaci wpłaty do PPK w części finansowanej przez podmiot zatrudniający, stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy uzyskany w dniu dokonania przez pracodawcę tej wpłaty. Przyjęcie proponowanego stanowiska (powstanie przychodu w momencie naliczenia) nie jest uzasadnione. Mogłoby to doprowadzić do niezgodnego ze stanem rzeczywistym naliczenia fikcyjnego przychodu (powiększenia dochodu do opodatkowania) w sytuacji, gdyby (na skutek np. zdarzenia losowego) do faktycznej wpłaty do PPK nie doszło.
Komentarze:
 • 12.02.2021

  Po co komentować jak moderator nie puszcza dalej.

 • 11.02.2021

  Faktycznie aktualne rozwiązanie jest nie praktyczne. Jestem za zmianą na proponowane rozwiązanie.

 • 11.02.2021

  Czemu komentarze MF to próba uzasadnienia istniejącego przepisu. To chyba nie o to chodzi w tym miejscu. To jest miejsce na konstruktywne pomysły zmieniające tak by było prościej. Popieram autora postu.

  Ministerstwo Finansów:
  Zmiana interpretacji obowiązujących przepisów ustawy PIT w kierunku wskazanym w komentarzach, nie jest możliwa, bo byłaby sprzeczna z zapisami ustawy. Jednak powtarzające się głosy płatników o komplikacjach podczas procesu naliczania zaliczek na podatek PIT u podatników będących uczestnikami PPK, nie pozwalają przejść nad problemem obojętnie.
  Zatem właśnie pod tym kątem analizowana jest kwestia zmiany przepisu w sugerowanym kierunku. Należy jednak pamiętać, że to co korzystne dla płatników oznaczałoby dla podatników zmianę dotychczasowej zasady momentu powstania przychodu z „kasowej” na „memoriałową”, czyli uznanie za przychód składki na PPK (w części finansowanej przez podmiot zatrudniający) już w momencie jej naliczenia, a nie z dniem jej zapłaty.
  Zatem byłoby to rozwiązanie, które może być niechętnie odebrane przez podatników, którzy zapłaciliby podatek od świadczenia, którego jeszcze faktycznie nie otrzymali. Niemiej jednak głos ten stanowi kolejny sygnał oczekiwań i zostanie poddany analizie.

 • 11.02.2021

  Jestem za tym pomysłem wszystkimi kończynami. I co z tego, że takie są aktualne przepisy. Trzeba je zmienić. Procedura uwzględniania przychodu z opóźnieniem to więcej niż koszmar. Ewentualna korekta po czasie to koszmar kwadratowy. Jeśli ktoś tego nie widzi to znak, że zajmował się tylko prostymi przypadkami. Zawodowo zajmuję się od 25 lat pisaniem oprogramowania do liczenia wynagrodzeń i takiego stopnia zawiłości jeszcze nigdy nie spotkałem. Premierze GOWIN, zrób Pan coś z tym. Przecież miało być prościej. Taka specyfika naliczenia nigdy nie występowała wiec analogia do czegokolwiek jest nietrafiona. Już widzę oczyma wyobraźni te tęgie głowy z urzędu skarbowego na kontroli. Panowie i Panie decydenci przyjrzyjcie się temu tematowi nie od strony przepisów a od strony praktycznej prostoty naliczenia a przepisy wystarczy dostosować. Chyba po to jest ten głos podatnika by kontruktywnie sugerować zmiany w przepisach na prostsze. Fiskus dostanie tyle samo i to szybciej.

  Ministerstwo Finansów:
  Zmiana interpretacji obowiązujących przepisów ustawy PIT w kierunku wskazanym w komentarzach, nie jest możliwa, bo byłaby sprzeczna z zapisami ustawy. Jednak powtarzające się głosy płatników o komplikacjach podczas procesu naliczania zaliczek na podatek PIT u podatników będących uczestnikami PPK, nie pozwalają przejść nad problemem obojętnie.
  Zatem właśnie pod tym kątem analizowana jest kwestia zmiany przepisu w sugerowanym kierunku. Należy jednak pamiętać, że to co korzystne dla płatników oznaczałoby dla podatników zmianę dotychczasowej zasady momentu powstania przychodu z „kasowej” na „memoriałową”, czyli uznanie za przychód składki na PPK (w części finansowanej przez podmiot zatrudniający) już w momencie jej naliczenia, a nie z dniem jej zapłaty.
  Zatem byłoby to rozwiązanie, które może być niechętnie odebrane przez podatników, którzy zapłaciliby podatek od świadczenia, którego jeszcze faktycznie nie otrzymali. Niemiej jednak głos ten stanowi kolejny sygnał oczekiwań i zostanie poddany analizie.

 • 04.02.2021

  Na początku też uważałam, że to bzdura, ale kiedy pracownicy zaczęli przynosić rezygnacje tuż po wypłacie, dziękowałam, że tylko oddaję im potrąconą składkę i nie muszę nic więcej korygować przy liście płac, bo składka od pracodawcy już nie będzie wysyłana a ta za poprzedni miesiąc poszła razem wypłatą. Więc sprawa jest prosta, podatek od przelanych kwot wyliczony i pobrany, a tego od naliczeń z bieżącego miesiąca już nie będzie!

 • 02.01.2021

  Równie dobrze wskutek zdarzenia losowego wypłata wynagrodzenia za pracę, już naliczonego, może nie dojść do skutku

 • 15.12.2020

  mieszacie ludziom w głowie, prowadząc działalność trudno to wszystko ogarnąć

 • 12.12.2020

  To jest dobry pomysł

 • 11.12.2020

  Przepraszam ale ktoś kto wymyślił żeby osobno potrącać podatek od składek w innym terminie niż są naliczne składki na PPK chyba nie wylicza płac i nie wie jak one już są skomplikowane -ZDECYDOWANE NIE DLA MOMENTU UZNANIA PRZYCHODU W MOMENCIE WPŁATY SKŁADKI DO PPK. Terminy powinny być takie same jak przy składkach ZUS.

  Ministerstwo Finansów:
  Obowiązująca zasada „kasowa” powstania przychodu pracownika dotyczy wszystkich otrzymywanych przez niego świadczeń. Innymi słowy, aby powstał u pracownika przychód musi zostać przez niego otrzymany. Przychodem nie może być natomiast hipotetyczna wartość świadczenia, które na moment naliczenia miesięcznego przychodu pracownika nie zostało przez niego otrzymane. Przychód pracownika powstaje w momencie przekazania przez pracodawcę do PPK składki sfinansowanej z jego środków. Ta sama zasada dotyczy każdego innego świadczenia (rzeczowego, nieodpłatnego, czy pieniężnego). Zmiana dotychczasowej zasady dla jednego rodzaju świadczenia nie ma uzasadnienia. Gdyby jednak przyjąć zgłoszoną propozycję i doliczyć wartość składki na PPK należnej od pracodawcy do przychodu pracownika w miesiącu jej naliczenia, to składka, która np. z przyczyn losowych nie została przekazana przez pracodawcę, spowodowałaby zapłacenie w trakcie roku podatku od dochodu, którego pracownik nie uzyskał.
  Natomiast składki na ubezpieczenia społeczne płacone ze środków pracodawcy nie stanowią przychodu podatnika. Zatem analogia jest nieuzasadniona.

 • 11.12.2020

  Tak podatek powinien być naliczony i odprowadzany w terminach takich samych jak w odniesieniu do wynagrodzenia za pracę. Odprowadzanie składek w momencie przekazywania ich do instytucji PPK to kolejne obowiązki i przyczyna powstawania nieprawidłowości.

  Ministerstwo Finansów:
  Obowiązująca zasada „kasowa” powstania przychodu pracownika dotyczy wszystkich otrzymywanych przez niego świadczeń. Innymi słowy, aby powstał u pracownika przychód musi zostać przez niego otrzymany. Przychodem nie może być natomiast hipotetyczna wartość świadczenia, które na moment naliczenia miesięcznego przychodu pracownika nie zostało przez niego otrzymane. Przychód pracownika powstaje w momencie przekazania przez pracodawcę do PPK składki sfinansowanej z jego środków. Ta sama zasada dotyczy każdego innego świadczenia (rzeczowego, nieodpłatnego, czy pieniężnego). Zmiana dotychczasowej zasady dla jednego rodzaju świadczenia nie ma uzasadnienia. Gdyby jednak przyjąć zgłoszoną propozycję i doliczyć wartość składki na PPK należnej od pracodawcy do przychodu pracownika w miesiącu jej naliczenia, to składka, która np. z przyczyn losowych nie została przekazana przez pracodawcę, spowodowałaby zapłacenie w trakcie roku podatku od dochodu, którego pracownik nie uzyskał.

>
1 - 10 z 10
>