Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

2

0

Likwidacja obowiązku zgłoszeń darowizn przelewem zwolnionych z podatku

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_166
Zwolnienie z podatku w przypadku darowizn od osób spokrewnionych może być zwolnione z podatku pod warunkiem zgłoszenia. Jest to marnowanie czasu obywateli oraz urzędników, którzy są zmuszani przez prawo do drobiazgowej kontroli liczb które nie mają znaczenia (gdyż zwolnienie).
(Np. różnica w dacie zlecenia, a otrzymania przelewu, wymagane skany ze strony NBP w przypadku darowizny w obcej walucie itp).
Proponuję zlikwidować przymus zgłaszania co najmniej w przypadku, gdy darowizna idzie z konta darczyńcy w polskim banku na konto podatnika w polskim banku.
Zmiana przyczyni się do:
a) poprawy wizerunku organów podatkowych,
b) zwiększenia wpływu podatku PIT i VAT ponieważ podatnicy będą mieli więcej czasu na pracę i konsumpcję,
c) ograniczenia kosztów administracji.