Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
1

1

0

krótka decyzja

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_1383
Status pomysłu: Wyjaśnione
Decyzje bez uzasadnienia, mieszczące się maksymalnie na pół strony zawierające dane o domiarze/zwrocie oraz konto na które trzeba płacić podatek/ na który zostanie zwrócona kwota.
Uzasadnienie jak w sądzie na wniosek podatnika, lub lepiej dopiero do sądu administracyjnego jako odpowiedź na skargę.
Odpowiedź MF:
Aktualnie można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony. Nie dotyczy to decyzji wydanej na skutek odwołania bądź na podstawie której przyznano ulgę w zapłacie podatku.

Propozycja jest zmianą systemową. Dlatego powinna być rozważona w przypadku procedowania takich zmian.

W projekcie nowej Ordynacji podatkowej przewidziano możliwość wydawania decyzji w trybie uproszczonym (bez uzasadnienia faktycznego i prawnego).