Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
13

12

1

IKZE a podatek od zysków kapitałowych

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_115219
Data zgłoszenia: 07.08.2021
Status pomysłu: Wyjaśnione
Wbrew informacjom podawanym przez Ministerstwo Finansów na głosie podatnika, dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego nie są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, w przeciwieństwie do dochodów z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym. W związku z powyższym proponuję nowelizację art. 21 ust. 1 ustawy o PIT w ten sposób, że w pkt 58a po wyrazach "na indywidualnym koncie emerytalnym" dodaje się wyrazy "oraz indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego", zaś pkt 58b uchyla się.
Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to produkty umożliwiające dobrowolne gromadzenie środków na emeryturę, tzw. III filar.
Podstawową różnicą miedzy IKE i IKZE jest kwestia opodatkowania.
W przypadku IKZE ulga podatkowa jest od razu odczuwalna, gdyż oszczędzający odpisuje wpłacone środki od podstawy opodatkowania podatkiem PIT. Dzięki temu „odzyskuje” część wpłaconych środków praktycznie od pierwszego roku oszczędzania, bez pomniejszania wartości inwestycji. W przypadku IKE takiej możliwości nie ma.
Stąd wypłata środków na emeryturę z IKZE jest opodatkowana 10% zryczałtowanym podatkiem (w IKE - wypłaty dokonane po okresie oszczędzania są zwolnione z opodatkowania).

Ministerstwo Finansów nie przewiduje zmian przepisów w zakresie IKE i IKZE.