Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
110

106

4

Brak sankcji za korektę części ewidencyjnej JPK_VAT

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_115079
Data zgłoszenia: 26.03.2021
Proponuję zmianę przepisów tak, aby nie było potrzeby składania przez podatnika czynnego żalu w przypadku gdy ten składa korektę części ewidencyjnej JPK_VAT. Jeżeli podatnik sam od siebie koryguje JPK świadczy to z zasady o jego uczciwości i rzetelności. Czynny żal jest w tym przypadku niepotrzebnym formalizmem i utrudnieniem prowadzonej działalności. Niezbędna jest zmiana przepisów w ten sposób, aby korekta pliku JPK_VAT w części ewidencyjnej (tak jak w części deklaracyjnej) nie była zagrożona żadnymi sankcjami.
Nowy JPK_V7 zastępuje dotychczasowy JPK_VAT oraz deklarację VAT-7, jest on dokumentem elektronicznym wspólnym dla deklaracji VAT i ewidencji VAT. Korekty związane z częścią ewidencyjną JPK_V7 będą zagrożone karą grzywny. Wynika to z faktu, iż w świetle przepisów stanowi on księgę podatkową, a ta prowadzona w sposób wadliwy zgodnie z art. 61 § 3 kks lub nieprzesłana właściwemu organowi podatkowemu lub przesłana nierzetelna zgodnie z § 61a § 2 kks stanowi czyn penalizowany na gruncie kodeksu karnego skarbowego.

Został już przygotowany projekt zmiany przepisu art. 16a ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2021 r. poz. 408). Intencją zmiany jest to, aby instytucja określona w art. 16a kks miała zastosowanie również w sytuacji złożenia korekty JPK_V7 dotyczącej wyłącznie części ewidencyjnej lub korekty obu części JPK_V7 - deklaracyjnej i ewidencyjnej. Projektowany przepis wymaga przeprowadzenia uzgodnień z Ministerstwem Sprawiedliwości.
Komentarze:
 • 07.10.2021

  Czy można wiedzieć, kiedy będzie głosowana ta zmiana? Proszę o podanie w odpowiedzi numeru druku sejmowego, pod którym została złożona propozycja, celem umożliwienia łatwego śledzenia etapu sprawy.

  Ministerstwo Finansów:
  Ustawa z 29 października 2021 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca art. 11 zmiany w zakresie art. 16a ustawy z 10 września 1999 r. (Dz. U. z 2021 poz. 408 i 694) - Kodeksu karnego skarbowego została podpisana przez Prezydenta RP i ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 2105.

 • 05.10.2021

  Proszę o informację na jakim etapie procedowania jest wskazana zmiana - proszę o podanie linku do wykazu prac legislacyjnych w tym zakresie

  Ministerstwo Finansów:
  Zmiany w zakresie art. 16a ustawy z dnia 10 września 1999 r. (Dz. U. z 2021 poz. 408 i 694) - Kodeksu karnego skarbowego zawarte w art. 11 ustawy z 29 października 2021 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 2105) wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.
  Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1532

 • 13.09.2021

  Proszę o informację, na jakim etapie jest zmiana przepisu art. 16a stawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2021 r. poz. 408)?

  Ministerstwo Finansów:
  Ustawa z 29 października 2021 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca art. 11 zmiany w zakresie art. 16a ustawy z 10 września 1999 r. (Dz. U. z 2021 poz. 408 i 694) - Kodeksu karnego skarbowego została podpisana przez Prezydenta RP i ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 2105.

 • 06.09.2021

  Czy wzmiankowana zmiana przepisu art. 16a ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2021 r. poz. 408) doszła już do skutku ?

  Ministerstwo Finansów:
  Zmiany w zakresie art. 16a ustawy z dnia 10 września 1999 r. (Dz. U. z 2021 poz. 408 i 694) - Kodeksu karnego skarbowego zawarte w art. 11 ustawy z 29 października 2021 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 2105) wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.
  Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1532

 • 04.08.2021

  Jaki jest sens składanie czynnego żalu? Jeśli wysyłam korektę to chyba oczywiste że z jakichś względów się pomyliłem i naprawiam swój błąd. Przecież ten czynny żal nic nie wnosi poza dodatkowym papierkiem zajmującym czas mój i urzędnika. Jeśli Urząd chce zawsze może dopytać z czego wynika korekta.

  Ministerstwo Finansów:
  Po 1 stycznia 2022 roku w związku ze zmianą wprowadzoną art. 16a ustawy z 10 września 1999 r. (Dz. U. z 2021 poz. 408 i 694) - Kodeksu karnego skarbowego zawartą w art. 11 ustawy z 29 października 2021 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 2105) przy składaniu korekty części ewidencyjnej JPK_VAT nie będzie potrzeby składania czynnego żalu z art. 16 kks przez podatnika. Chcąc uniknąć odpowiedzialności karno skarbowej z art. 16a kks należy spełnić warunki określone w przedmiotowym artykule.

 • 27.07.2021

  Na jakim etapie jest proces legislacyjny związany ze zmianą art.16a kks?

  Ministerstwo Finansów:
  Ustawa z 29 października 2021 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca art. 11 zmiany w zakresie art. 16a ustawy z 10 września 1999 r. (Dz. U. z 2021 poz. 408 i 694) - Kodeksu karnego skarbowego została podpisana przez Prezydenta RP i ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 2105.

 • 26.07.2021

  Proszę o informację, na jakim etapie jest obecnie projekt i kiedy zaktualizowane zapisy dot. braku obowiązku składania czynnego żalu w sytuacji korygowania pliku JPK_V7 przez podatnika wejdą w życie. Proszę o podanie również numeru Druku Sejmowego odnoszącego się do wspomnianego projektu.

  Ministerstwo Finansów:
  Zmiany w zakresie art. 16a ustawy z dnia 10 września 1999 r. (Dz. U. z 2021 poz. 408 i 694) - Kodeksu karnego skarbowego zawarte w art. 11 ustawy z 29 października 2021 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 2105) wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.
  Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1532

 • 22.06.2021

  Proszę w odpowiedziach używać prostego języka. Dokładnie nie wiem jakie jest stanowisko dotyczące czynnego żalu w tym przypadku.

  Ministerstwo Finansów:
  Został przygotowany projekt zmiany art. 16a kks. Założeniem tej zmiany jest, aby niekaralność wynikająca z zastosowania art. 16a kks dotyczyła także sytuacji złożenia korekty JPK_V7 dotyczącej części ewidencyjnej lub korekty obu części JPK_V7 - deklaracyjnej i ewidencyjnej.

 • 31.05.2021

  Oczywiście że tak. Przecież składając korektę podatnik sam przyznaje się do błędu. Gdyby nie żałował to nie składałby korekty. Dodatkowa papierologia. Logicznym byłoby złożenie czynnego żalu po wykryciu błędu przez UKS ale nie przez samego siebie. Czy musiały powstać nowe stanowiska pracy do czytania czynnych żali?

  Ministerstwo Finansów:
  Istotą czynnego żalu z art. 16 kks jest zawiadomienie właściwego organu o popełnieniu czynu zabronionego zawierające informację o okolicznościach popełnienia czynu zabronionego oraz dopełnienie obowiązków podatkowych, których czynny żal dotyczy. Zgodnie z art. 16 § 5 kks czynny żal nie jest skuteczny, jeżeli organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego albo po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej, kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony. Zatem aby czynny żal był skuteczny to sam sprawca powinien zawiadomić organ ścigania o fakcie popełnieniu czynu zabronionego.
  W związku z powyższym w celu uniknięcia składania czynnych żali w zakresie części ewidencyjnej JPK_VAT przygotowano projekt zmiany art. 16a kks.

 • 06.05.2021

  Popieram. Samo złożenie korekty winno być traktowane jak złożenie czynnego żalu.

>
1 - 10 z 10
>