Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
11

4

7

Kopie faktur uproszczonych

Kategoria: Dialog_z_biznesem
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Dialog_z_biznesem_114745
Data zgłoszenia: 17.06.2020
Każdemu się zdarzy zgubić fakturę, wylać na nią kawę, albo dokonać zwrotu towaru. Warto by było rozważyć nad wprowadzeniem jakieś formy faktury uproszczonej korygującej - teraz dostaje się kopię paragonu bez numeru NIP, co już wzbudziło u mnie wątpliwości, jak to będzie wyglądało w razie kontroli. Osobiście miałam problem jak coś takiego rozgryźć w księgach. Tak samo warto opracować jakiś system aby w razie potrzeby można było prosić o duplikat, aby w jasny i czytelny sposób było widać, iż spełnia to definicję faktury uproszczonej. Stracił mi się paragon z numerem NIPu, przeszukałam praktycznie wszystko, w końcu napisałam do sklepu, gdzie kupowałam. To co dostałam, nawet biegła rewidentka nie wiedziała jak rozgryźć - jakiś szereg cyfr, bez dokładniejszych oznaczeń. Na szczęście paragon się znalazł, więc problemu ostatecznie miałyśmy, ale co jeśli by się nie znalazł? Innym razem dostałam coś, co nie spełniało wg przepisów zarówno definicji faktury uproszczonej, jak i faktury. Przy takich problemach odechciewa się chodzić do sklepów, gdzie nie chcą wystawiać zwykłych faktur, czasami uprosić się o taką graniczy z cudem.
Zgodnie z art. 106l ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie, podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia, wystawia ponownie fakturę na wniosek nabywcy - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika, lub zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy. Zatem w przypadku zgubienia lub zalania faktury kawą można wystąpić z wnioskiem o wystawienie duplikatu takiej faktury.
Duplikat faktury uproszczonej musi zawierać te same dane, które są na fakturze uproszczonej (paragon z NIP) wraz z adnotacją - „DUPLIKAT”.
Duplikat na żądanie nabywcy wystawiany jest na podstawie danych posiadanych przez sprzedającego.

Ponadto zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT podatnik wystawia fakturę korygującą w przypadku gdy po wystawieniu faktury dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań. W związku z tym w przypadku zwrotu towaru sprzedawca wystawia fakturę korygującą.
W przypadku faktury uproszczonej wystawionej np. z błędnym NIP można wystawić notę korygującą. Wystawiona nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury uproszczonej.
Błąd w numerze NIP nabywcy oznacza oczywistą pomyłkę, tj. m.in. brak jednej cyfry, przestawienie cyfr bądź pomyłkę w jednej cyfrze i nie może być utożsamiany z uzupełnieniem brakującego numeru NIP na paragonie fiskalnym czy zmianą numeru NIP na innego podatnika.
Faktura do paragonu fiskalnego zawierającego numer NIP z błędem powinna być wystawiona z takim samym błędnym numerem NIP i następnie do tej faktury powinna być wystawiona nota korygującą z prawidłowym numerem NIP.
Natomiast nie można wystawić noty korygującej w przypadku, gdy:
- na paragonie fiskalnym nie umieszczono numeru NIP;
- klient podał na paragonie kompletnie błędny numer NIP, np. 9999999999 lub NIP innego podatnika.

Mając na uwadze powyższe postulat nie jest zasadny.
Komentarze:
  • 16.12.2020

    Na jakiej podstawie sklep mający kasę fiskalną online ma wystawić duplikat paragonu z NIP (faktury uproszczonej)?

    Ministerstwo Finansów:
    Przepisy regulujące kwestie wystawiania duplikatów faktur zostały wskazane w opublikowanej odpowiedzi. Przepisy w sprawie kas rejestrujących nie regulują kwestii wystawiania duplikatów do faktur. Do faktury uproszczonej nie można wystawić faktury zwykłej z dopiskiem „duplikat”.

    W przypadkach, o których mowa w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT do faktur uproszczonych, w tym do paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone mają zastosowanie przepisy dotyczące korekt faktur. Faktury korygujące do paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone wystawiane są poza systemem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W celu wypełnienia obowiązku podawania danych zawartych w fakturze, której dotyczy faktura korygująca w zakresie kolejnego numeru nadanego w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę należy wprowadzić na fakturze korygującej numer paragonu fiskalnego oraz numer unikatowy kasy rejestrującej, z której ten paragon został wystawiony.

>
1 - 1 z 1
>