Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
5

5

0

Ulga termomodernizacyjna

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114576
Data zgłoszenia: 23.04.2020
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246), która wprowadziła w podatku dochodowym od osób fizycznych nowe zwolnienie przedmiotowe oraz tzw. ulgę termomodernizacyjną.

Termomodernizacja jest inwestycją na lata i postawienie sztywnej daty odliczeń dla inwestycji wykonanych po 1 stycznia 2019 jest rażąco krzywdzące dla osób, które np. jak ja sfinansowały instalację pompy ciepła w połowie 2018 r. Zamierzony efekt - redukcja zanieczyszczeń powietrza w okresie zimowym został osiągnięty, ale niestety nie promuje się inwestorów, którzy przed 1 stycznia 2019 roku przyczynili się do ochrony środowiska. Jeszcze jedna uwaga. Jako osoba zajmująca się czynnie od lat fotowoltaiką uważam, że dotowanie tego obszaru oraz ulgi od podatku powinny być zlikwidowane lub ograniczone go symbolicznego minimum. W kluczowym okresie zimowym instalacje fotowoltaiczne nie wnoszą nic by ograniczyć smog, ponieważ nasłonecznienie spada kilkunastokrotnie, a co za tym uzysk energii elektrycznej jest bliski zeru. Dlatego dotowanie tego typu inwestycji to czyste marnowanie pieniędzy podatników. Tylko pompy ciepła oraz nowoczesne kotły przyczyniają się wymiernie do redukcji smogu w okresie zimowym.
Na dalsze dotowanie gospodarki Chin i Niemiec nas nie stać !!!
Przepisy wprowadzające ulgę termomodernizacyjną weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Zatem odliczeń w ramach tej ulgi można dokonywać od tego dnia.

Niemniej umożliwiono dokonywanie odliczeń wydatków poniesionych w ramach tej ulgi również wobec przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostanie zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. W takim przypadku, odliczeniu podlegają wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia, w którym upływa okres 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Więcej informacji w Objaśnieniach podatkowych z 16 września 2019 r. opublikowanych na stronie MF pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-dot-nowych-preferencji-w-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-wspierajacych-przedsiewziecia-termomodernizacyjne

Kwestia wyboru projektów czy określonych inwestycji, które otrzymają dofinansowanie we wskazanym obszarze pozostaje poza zakresem działania resortu finansów.
Komentarze:
  • 03.03.2021

    Ulga termomodernizacyjna dla osoby, która jest jedynym właścieliem nieruchomości, a nie osiaga dochodów ze względu na pobierane świadczenie pielęgnacyjne na dziecko - mąż mieszka w nieruchomości mamy wspólnośc majątkową i nie możemy odliczyć- tak nie powinno byc.

    Ministerstwo Finansów:
    Ulgi i zwolnienia podatkowe to wyjątki od powszechności opodatkowania. Zatem są obwarowane różnymi warunkami, wymagającymi ścisłego przestrzegania. Stąd ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

>
1 - 1 z 1
>