Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
9

8

1

zeznanie PIT

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_114574
Data zgłoszenia: 22.04.2020
Jeżeli, podatnik do końca okresu złożenia zeznania podatkowego PIT tego nie robi , to US powinien automatycznie rozliczyć podatnika wg. przesłanego zeznania od pracodawcy, bez ulg i odliczeń.
Odpowiedź MF:
Usługa Twój e-PIT zakłada zarówno przygotowanie dla podatników ich zeznań podatkowych PIT, ale także dla tych którzy nie zaakceptowali udostępnionego dla nich PIT, jego automatyczne złożenie z upływem terminu do złożenia zeznana podatkowego.

Przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie podatkowe można modyfikować, wpisując m.in. ulgi i odliczenia, ale także je usuwając jeśli w udostępnionym PIT zostały wskazane. W wypełnionym przez KAS PIT dostępne są odliczenia z tytułu składek ZUS na podstawie informacji od płatników, a w zakresie ulg – ulga na dzieci.

Komentarze:
  • 23.06.2020

    Tak, jeżeli podatnik do 30.04 sam nie składa zeznania, nie weryfikuje na portalu Twój Epit, to deklaracja roczna powinna się wygenerować bez ulg i odliczeń. Jeżeli będzie chciał z nich skorzystać złoży wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z odpowiednimi dokumentami.

  • 13.05.2020

    Przecież tak jest to realizowane obecnie

  • 03.05.2020

    To już jest.

>
1 - 3 z 3
>