Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
11

9

2

Czasowe zawieszenie PCC od podwyższenia kapitału zakładowego spółek

Kategoria: Koronawirus
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Koronawirus_114565
Data zgłoszenia: 21.04.2020
W czasie obecnego kryzysu spółki powinny być zwolnione z obowiązku opłacenia PCC za podwyższenie kapitału (tak jak zwolnione zostały spółki powiązane z ARP). Z prywatnych oszczędności właściciele podwyższają kapitał, by ratować firmę, a za karę muszą jeszcze opłacić PCC. Dokapitalizowanie spółek przez właścicieli, w obecnym czasie leży w interesie i przedsiębiorców i Państwa Polskiego. Czerpanie danin z tego tytułu jest równie niemoralne, co nierozsądne. Dziś firmy walczą o przetrwanie, a nie o wielkie zyski. Zawieszenie PCC mogłoby obowiązywać np. do końca 2020 r.
Odpowiedź MF:
Proponowane zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych nie może zostać wprowadzone ze względu na wymogi Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, która wyłącza możliwość czasowego zwolnienia od podatku w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej. W opisanym stanie faktycznym wspólnicy (akcjonariusze) spółek kapitałowych, aby poprawić sytuację finansową spółki bez obowiązku zapłaty podatku, mają możliwość skorzystania z innego istniejącego w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1519, 1901, z 2020 r. poz. 695) zwolnienia.

Zgodnie z art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy wspólnicy (akcjonariusze) mogą udzielić spółce kapitałowej zwolnionej od opodatkowania pożyczki. Dodatkowo warto wskazać na możliwość ubiegania się przez podatnika o udzielenie indywidualnej ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej.
Komentarze:
  • 01.05.2020

    Postulat słuszny, ale czy nie spowoduje, że nie będzie można "wrócić" do opodatkowania (klauzula standstill)?

>
1 - 1 z 1
>