Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
5

5

0

Podatek od nieruchomości

Kategoria: Koronawirus
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Koronawirus_114561
Data zgłoszenia: 20.04.2020
Obniżenie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok lub stworzenie zachęt dla gmin do udzielania ulg w podatku od nieruchomości w bieżącym roku.
Odpowiedź MF:
Na mocy obowiązujących przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych gminy są uprawnione do obniżania wysokości stawek podatku od nieruchomości w trakcie roku podatkowego.

Dodatkowo Tarcza Antykryzysowa zawiera specjalne przepisy umożliwiające wprowadzenie przez gminy zwolnień oraz przedłużenia płatności (do 3 rat) podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców i organizacji sektora pozarządowego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19.

Ponadto w Tarczy Antykryzysowej, w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dokonano m.in. przejściowego złagodzenia ograniczeń dotyczących zrównoważenia części bieżącej budżetu czy zwiększono możliwości inwestycyjne samorządów.