Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
6

3

3

Szara strefa - usługi budowlane

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_114556
Data zgłoszenia: 19.04.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
W związku z faktem, iż co 5 usługa budowlana nie jest ujmowana w jakichkolwiek rejestrach nie wiem czy nie celowym byłoby, zniesienie obniżonej stawki vat na materiały budowlane wraz z usługą. Ponadto warto wprowadzić na zakupione materiały budowlane służące budowie budynku lub remontowi w cenie podatek dochodowy np. 5% a przedsiębiorców z niego zwolnić. Pozostałyby im tylko składki.
Całkowite wyeliminowanie możliwości stosowania obniżonej stawki VAT na dostawę materiałów budowlanych wraz z usługą (np. montażu) byłoby niezgodne z dyrektywą VAT, z którą krajowe przepisy o VAT muszą być zgodne i zharmonizowane w UE.

W ustawie o VAT, w drodze implementacji rozwiązań unijnych, przewiduje się możliwość zastosowania stawki VAT w wysokości 8% podatku do robót konserwacyjnych wymienionych w art. 42 ust. 12 pkt 2 ustawy o VAT, przez które rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części, inne niż remont, w przypadku których wartość towarów bez podatku wliczanych do podstawy opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych nie przekracza 50% tej podstawy.

Równocześnie stawkę podatku VAT w wysokości 8% stosuje się do wymienionych w art. 42 ust. 12 pkt 1 ustawy o VAT: dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (w tym przypadku koszt ewentualnych materiałów budowlanych jest wliczany do podstawy opodatkowania tych świadczeń bez względu na limit tego kosztu, z tym, że możliwość podjęcia takich rozwiązań musi być uzasadniona, tzn. celem głównym danej czynności musi być dokonanie określonych usług, a nie dokonanie dostawy określonych towarów).

Zasadność włączania kosztu towarów budowlanych do podstawy opodatkowania ww. usług budowlanych objętych stawką VAT w wysokości 8% jest weryfikowania przez organy podatkowe w rozliczeniach podatników.

Nieprawidłowości identyfikowane w rozliczeniach podatników, lub zjawiska związane z zagadnieniem szarej strefy podlegają czynnościom analitycznym KAS z wykorzystaniem wdrażanych w ostatnich latach narzędzi analitycznych.
Komentarze:
 • 07.12.2022

  czas najwyższy żeby wprowadzono ponownie możliwość odliczania materiałów i usług budowlanych od podatku oraz usług medycznych. Zmniejszyłoby to szarą strefę.

  Ministerstwo Finansów:
  Aktualnie nie pracujemy nad takimi rozwiązaniami.

 • 15.05.2020

  Dla osób fizycznych, które raz na 5 lat dokonują remontu na podstawie faktur, dla nich powinna być możliwość odliczenia np: 10% w PIT37 co by zachęcało do gromadzenia faktur od ekip remontowych;

 • 13.05.2020

  Przede wszystkim należałoby każdą inwestycje budowlaną (ze wskazaniem na osobę nadzorującą) zgłaszać do nadzoru budowlanego

>
1 - 3 z 3
>