Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
60

58

2

Możliwość sprawdzenia czy podatek został prawidłowo opłacony

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_114555
Data zgłoszenia: 19.04.2020
Opłaciłem niedopłatę podatku i chciałbym sprawdzić czy przelew został poprawnie przeze mnie wypełniony, a co za tym idzie podatek rozliczony i nie będą mi z tytułu np. błędnego opisania przelewu naliczane odsetki.

Chciałbym mieć możliwość po złożeniu deklaracji podatkowej za uprzedni rok i uregulowania należność sprawdzenia czy na pewno jestem na 'zero' z Urzędem Skarbowym.
Odpowiedź MF:
W ramach projektu e-Urząd Skarbowy przygotowywana jest funkcjonalność wglądu do dokonanych wpłat, jak i salda.
Dodatkowo warto nadmienić, że usługa Twój e-PIT umożliwia zapłacenie podatku wykazanego w
składanym zeznaniu podatkowym bezpośrednio w ramach usługi płatności on-line. Wykorzystanie
tej formy zapewnia prawidłowość opisania i wykonania przelewu podatkowego ( dane do przelewu
są automatycznie uzupełniane). Dodatkowo zmieniający się status płatności jednoznacznie wskazuje,
czy została ona prawidłowo zrealizowana.
Komentarze:
 • 04.01.2022

  Jak można sprawdzić w chwili obecnej czy pit z 2020 nie ma niedopłaty, ponieważ w e-urzędzie nie widnieje zwrot z tego roku, więc mam obawy, że mogę mieć nieuregulowaną należność. Jak to sprawdzić?

  Ministerstwo Finansów:
  Do czasu uruchomienia usługi w e-US takie informacje można uzyskać w swoim urzędzie skarbowym.

 • 21.07.2021

  Bardzo interesujący pomysł. Czy funkcjonalność wglądu dokonanych wpłat jak i sald jest już dostępna? Jeśli nie - jaki jest przewidywany termin uruchomienia.

  Ministerstwo Finansów:
  Usługa przeglądania danych podatkowych zostanie udostępniona w pierwszej połowie 2022 roku.

 • 20.06.2021

  Czy istnieje już możliwość wglądu do dokonanych wpłat jak i sald podatku dochodowego?

  Ministerstwo Finansów:
  Uruchomienie usługi e-Konto Podatnika jest planowane na 2022r.
  W ramach e-Urzędu Skarbowego została udostępniona usługa Płatności on-line. Oznacza to możliwość dokonania zapłaty podatkowych i niepodatkowych należności do urzędu skarbowego, w szybki i intuicyjny sposób. Formatka przelewu w większości uzupełniania jest automatycznie, co minimalizuje ryzyko nieprawidłowości w zaadresowaniu wpłaty. Dodatkowo, w Historii płatności, widoczne jest zestawienie dokonanych wpłat za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego.
  Docelowo w usłudze e-Urząd Skarbowy udostępniona zostanie funkcjonalność Podglądu rozliczeń. Dzięki temu podatnik będzie miał dostęp do bieżącej wiedzy o stanie swoich rozliczeń z urzędem skarbowym, w tym o posiadanych nadpłatach i zaległościach.

 • 16.02.2021

  nie ma wszystkich banków do zapłaty on-line

  Ministerstwo Finansów:
  Funkcjonalność płatności online w e-Urzędzie Skarbowym działa w oparciu o zewnętrzną usługę Paybynet oferowaną przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. (KIR). Dołączenie przez banki do usługi KIR jest niezależną decyzją każdego banku. Prowadzimy działania informacyjno-promocyjne w celu rozszerzenia płatności online o inne banki.

 • 05.05.2020

  Popieram w całości. Od 2020 r. wpłat podatków z tytułu PIT, CIT i VAT mamy dokonywać na indywidualny rachunek podatkowy. Proponuję, by informacja o dokonanej wpłacie, obojętnie czy przez KIR, czy też przez bankowość elektroniczną, czy jeszcze inaczej była dostępna w systemie, po zalogowaniu się do usługi Twój e-pit. To powinno być wykonalne i pozwoli spać spokojnie.

>
1 - 5 z 5
>