Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

2

0

Poprawienie wniosków o ulgi

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_114548
Data zgłoszenia: 19.04.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Proszę poprawić wniosek o ulgę UZ-M, RAT dotyczące rat, umorzenia i odroczenia mianowicie w formularzach nie można wybrać roku lub miesiąc np. Jest wskazany VAT-7 za luty brak roku lub zaliczka PIT-5 za jakie miesiące za jaki rok brak tego w formularzu.
We wniosku nie wskazano, gdzie dokładnie te formularze zamieszczono. Wskazać należy, iż wniosek (do wypełnienia on-line) zarówno o rozłożenie na raty jak i o umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej zamieszczony na stronie www.biznes.gov.pl umożliwia wpisywanie w rubryce Rodzaj podatku konkretny rodzaj podatku np. PIT, CIT czy VAT (jest to pole opisowe, dlatego też można wpisać słownie np. podatek od towarów i usług). W polu Okres rozliczeniowy możemy wpisać za jaki okres chcemy umorzenia zaległości np. marzec 2020 r., I kwartał 2020 r., rok: 2019 r. Z kolei wnioski w formacie .doc umożliwiają wpisywanie tych danych w polu D. Treść żądania (pole opisowe).