Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
32

30

2

Karta podatkowa w czasie epidemii koronawirusa

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114537
Data zgłoszenia: 17.04.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
Ustawodawcy w tarczy antykryzysowej przeoczyli ważny problem dla przedsiębiorców opłacających podatki w formie karty podatkowej, gdyż podczas przejęcia przez państwo opłat składek ZUS za okres marzec -maj nie mogą oni odliczyć od wysokości kwoty ustalonego podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%), więc wynika z tego, że mają przez ten okres obowiązek zapłaty pełnej stawki podatku.
Przy wsparciu dla nich (tzw. postojowe) w kwocie 1300 zł będą musieli ją zwrócić, a może i więcej w formie podatku za te trzy miesiące, więc gdzie tu jest pomoc na przetrwanie tego czasu?
Dlatego wydaje mi się że rozsądnym pomysłem jest poprawka do tzw. tarczy antykryzysowej, aby w dalszym ciągu była możliwość odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, lub w ogóle zaprzestanie pobierania podatku za ten okres, co może oddaliłoby od wielu widmo likwidacji firm.
Odpowiedź MF:
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej, wynikający z decyzji, podatnik obniża o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym, zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zatem w sytuacji kiedy składki nie opłaca, niezależnie od powodu, nie ma możliwości jej odliczenia od karty podatkowej.
Ponadto, tarczą 4.0.[1] podatnicy opodatkowani kartą podatkową zostali zwolnieni z obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o okresie przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej spowodowanej wprowadzonym przez władze publiczne odgórnym zakazem prowadzenia tej działalności z powodu COVID-19. W konsekwencji, z mocy prawa[2], podatnicy ci w ogóle nie są obowiązani do zapłaty karty podatkowej za ten okres, w którym nie mogli prowadzić swojej działalności.
Zatem postulat został zrealizowany.

[1] Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID 19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID 19 (Dz. U. poz. 1086)
2 art. 57g ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Komentarze:
 • 01.03.2021

  Bez obrazy, ale pokrętna ta odpowiedź MF i nie na temat!!! Proszę przeczytać ponownie i ze zrozumieniem "Głos_podatnika_Koronawirus_114537" i odpowiedzieć rzeczowo.
  Ja rozumiem tak: nie zapłacił ZUS (zwolnienie-tarcza), ale zapłaci to w podatku do US, czyli pomoc = 0; nie zgłosił zawieszenia działalności do US, ale i nikt mu jej nie zakazał, więc chciał pracować...nie mógł bo covid odciął klienta, czyli pomoc = 0; do tego otrzymał ok. połowę postojowego (1300 zł), czyli pomoc = ???

  Wiem, co piszę. Własna działalność – taxi, miasto powyżej 50 tys.

  PS. 28.01.2020 złożyłem PIT 16A i musiałem wykazać w nim, że za m-ce IV-VI nie opłacałem funduszu zdrowotnego w ZUS, wobec czego naliczono mi dopłatę do podatku w formie karty podatkowej w wysokości nieco ponad 400 zł za rok 2020 ??? Proszę więc o klarowną odpowiedź - słusznie, czy nie?

  Ministerstwo Finansów:
  Trudno odnieść się jednoznacznie do pytania z uwagi na brak wszystkich informacji określających stan faktyczny sprawy.
  Ponadto MF nie wypowiada się w sprawach indywidualnych.

  Zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, przyznane na podstawie art. 31zo ustawy covidowej [1], nie uprawnia do obniżenia podatku dochodowego w formie karty podatkowej o kwoty zwolnione.
  Natomiast w tym okresie podatnik mógł dokonać przerwy w działalności gospodarczej, w trybie art. 34 ustawy ryczałtowej [2], składając zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego.
  Ponadto art. 57g ustawy ryczałtowej stanowi o zwolnieniu podatników opodatkowanych kartą podatkową z obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o okresie przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej spowodowanej wprowadzonym przez władze publiczne odgórnym zakazem prowadzenia tej działalności z powodu COVID-19.
  Warto również podkreślić, że zwolnienie z obowiązku opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne powoduje, że przedsiębiorca jest zwolniony z odprowadzenia także tej części składki, która nie podlega odliczeniu (1,25 % podstawy wymiaru składki).

  [1] ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.)
  [2] ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, z późn. zm.)

 • 28.01.2021

  A co z firmami na karcie podatkowej które nie były odgórnie zamknięte a skorzystały z tarczy i zwolnienia ze składek zus ? Czy MF nie wie ze tacy podatnicy tez istnieją ?!

  Ministerstwo Finansów:
  Zwolnienie z obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o okresie przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej dotyczy jedynie tych podatników opodatkowanych kartą podatkową, którzy nie mogą prowadzić tej działalności z uwagi na objęcie jej odgórnym zakazem w związku z COVID-19. Zatem pozostali podatnicy podlegają ogólnym zasadom ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czyli zgodnie z art. 34 tej ustawy, po zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego o przerwie, nie płacą karty podatkowej za cały okres zgłoszonej przerwy.

  Dodatkowo informuje się, iż zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej może także nastąpić na podstawie ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Wówczas podatnicy również nie mają obowiązku opłacania karty podatkowej.

>
1 - 2 z 2
>