Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
1

1

0

Znaki akcyzy-odroczenie terminu oznaczania e-płynów i w. nowatorskich

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114535
Data zgłoszenia: 17.04.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Ze względu na epidemię koronawirusa Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. nie będzie mogła dostarczyć w terminie znaków akcyzy na płyny do papierosów elektronicznych. Wyroby te oraz wyroby nowatorskie zostaną opodatkowane z 1 lipca br., co równa się z obowiązkiem ich oznaczania znakami akcyzy. W związku z faktem, że obydwa wyroby są podobnymi alternatywami dla tradycyjnych papierosów należy traktować je łącznie. Wyroby nowatorskie sprowadzane są z zza granicy więc także, w tym przypadku oznaczanie ich znakami akcyzy jest znacząco utrudnione. Unikając dyskryminacji podatkowej podobnych wyrobów należy odroczyć co najmniej do końca roku obowiązek oznaczania zarówno dla płynów do e-papierosów, jak i wyrobów nowatorskich.
Odpowiedź MF:
Podjęcie decyzji o czasowym zwolnieniu z obowiązku oznaczania znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych wynika z globalnej epidemii COVID-19, a co jest z tym związane z utrudnieniami gospodarczymi. PWPW SA uwzględniając ograniczenia gospodarcze z kontrahentami zagranicznymi oraz brak możności wykonania w odpowiednim czasie banderol na płyn do papierosów elektronicznych, zwróciła się do Ministra Finansów z wnioskiem o przesunięcie terminu wprowadzenia obowiązku banderolowania płynu do papierosów elektronicznych.

Znaki akcyzy przeznaczone do oznaczania płynu do papierosów elektronicznych wytwarzane są w nowej technologii, której wdrożenie wymaga bliskiej współpracy z zagranicznymi podmiotami, natomiast znaki akcyzy na wyroby nowatorskie są znakami papierowymi i wytwarzane są w takiej samej technologii jak znaki na wyroby tytoniowe, spirytusowe i winiarskie. Znaki akcyzy na wyroby nowatorskie zostały wyprodukowane zgodnie ze złożonymi zamówieniami, a producenci tych wyrobów odbierali je już w marcu. Podkreślenia wymaga, że wyroby nowatorskie oznaczane są w taki sam sposób jak papierosy. Oznacza to zatem, że banderola nanoszona jest na opakowanie jednostkowe –paczkę przy użyciu odpowiedniego kleju. Mając na uwadze, że technologia wytwarzania znaków akcyzy na wyroby nowatorskie jest taka sama jak na wyroby tytoniowe wytworzenie znaków akcyzy na tę grupę wyrobów odbyło się bez problemów. Z uwagi na to, że w chwili obecnej banderole na wyroby nowatorskie są dostępne dla podmiotów i odbierane są zgodnie ze złożonymi wstępnymi zapotrzebowaniami,

Ministerstwo Finansów nie widzi formalnych i technicznych przeszkód, aby nabywane wewnątrzwspólnotowo i importowane wyroby nowatorskie nie mogły być oznaczone znakami akcyzy. W związku z powyższym wprowadzenie czasowego zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych nie ma na celu dyskryminowania podmiotów produkujących wyroby nowatorskie, a jedynie wynikało z sytuacji „siły wyższej”, którą bez wątpienia jest epidemia koronawirusa i wprowadzone w związku z nią ograniczenia.