Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
4

3

1

Obniżenie stawki VAT do 0% na środki ochrony przed COVID

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_114530
Data zgłoszenia: 16.04.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Placówki handlowe ponoszą w chwili obecnej ogromne koszty związane z zakupem środków ochrony takich jak maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyn dezynfekcyjny – Polska Izba Handlu już od pierwszych dni epidemii postuluje aby obniżyć stawkę VAT na te produkty do 0%. oraz umożliwić przedsiębiorcom możliwość odliczenia kosztów ochrony stosowanych w sklepach (tj.: maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne) od dochodu.
Podatek VAT jest zharmonizowany w obrębie Unii Europejskiej, co uniemożliwia państwom członkowskim UE dowolne kształtowanie wysokości stawek podatkowych i zwolnień od podatku VAT. Dyrektywa VAT nie przewiduje możliwości wprowadzenia stawki 0% na odpłatne dostawy (sprzedaż) środków ochrony takich jak maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyn dezynfekcyjny.

Ministerstwo Finansów na bieżąco analizuje różne scenariusze zmian w przepisach prawa mające na celu wspieranie przedsiębiorców, uwzględniające również specyficzne warunki i potrzeby różnych branż.

Należy mieć też na uwadze, że podatki są źródłem finansowania sfery publicznej, w tym wielu obszarów, które również ucierpiały w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19. Decyzje dotyczące rezygnacji z części wpływów podatkowych (w szczególności w zakresie podatku VAT, który jest podstawowym źródłem wpływów budżetu państwa), powinny być zatem podejmowane z ostrożnością i przy właściwym rozpoznaniu możliwości i potrzeb tak, by nie ograniczały możliwości dotarcia finansowania tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.