Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
13

8

5

kasy rejestrujące

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_114526
Data zgłoszenia: 16.04.2020
Bezwzględny obowiązek posiadania przez sprzedawcę kasy fiskalnej, począwszy od pierwszego obrotu, zlikwidowanie limitu 20 tys. zł. Przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży w "zeszycie" dochodzi do oszustw, poza tym nabywca w żaden sposób nie ma wpływu na uzyskanie potwierdzenia dokonania zakupu. W sytuacji zakupu żywności nie ma możliwości reklamacji, czy w skrajnych przypadkach np. zatrucia udowodnienia co zostało zakupione z danego miejsca.
Obowiązek posiadania kasy rejestrującej pozwoli na rzetelne spojrzenie na obroty wykonujących działalność gospodarczą, ponadto nabywca będzie miał możliwość uzyskania potwierdzenia nabycia towaru czy usługi. Dotyczy to przede wszystkim zakupu towarów konsumpcyjnych, w tym żywnościowych, odzieży, środków czystości. Jednocześnie należy podkreślić, ze podmiot, który zakupił kasę może otrzymać zwrot poniesionych w związku z tym zakupem wydatków.
Odpowiedź MF:
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących i tym samym dokumentować dostawy towarów lub świadczenie usług paragonem fiskalnym wystawianym na kasie rejestrującej. Zwolnienie podmiotowe dla podatników, którzy nie osiągają 20 tys., obrotu rocznie przeznaczone jest dla drobnych mikroprzedsiębiorców. Limit ten jest liczony proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności w roku.

Zatem jeżeli podatnik rozpocznie ww. sprzedaż pierwszego dnia października to jego limit wyniesie nie 20000 zł, ale 5000 zł. (1667zł x 3 m-ce). Po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym obrót zostanie przekroczony podatnik jest zobowiązany do zainstalowania kasy rejestrującej.

Stanowi to ułatwienie dla tych podmiotów, których sprzedaż jest niewielka, a jego celem jest ograniczenie dodatkowych obowiązków i kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podobna sytuacja jest również w przypadku zwolnień w podatku VAT. Mając na uwadze uwarunkowania budżetowe oraz organizacyjne nie jest intencją Ministra Finansów obejmowanie jednorazowo wszystkich podatników obowiązkiem ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.