Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

0

2

przekazy pocztowe

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_114524
Data zgłoszenia: 14.04.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Witam, pomysł dotyczy wszystkich spraw w US.
Jeżeli urząd wyśle list polecony i z chwilą nieodebrania go na poczcie uważa się za doręczone pismo to może na życzenie podatnika zrezygnować z tradycyjnego wysyłania pism i skorzystać ze skrzynki epuap lub podanego w deklaracji maila podatnika. Miałem taką sprawę właśnie i musiałem chodzić po urzędzie i dopytywać skąd było to pismo. Spowodowało to że, wobec mnie wszczęte zostały procedury, które przy dostarczeniu pisma w innej formie ich by nie było a drugie w tym momencie przeszkadzałem danemu pracownikowi urzędu w jego bieżących sprawach. Tak też mamy co najmniej 2 korzyści.
Odpowiedź MF:
Aktualne przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa umożliwiają elektroniczną formę kontaktu z podatnikami. Doręczanie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeśli podatnik spełni jeden z następujących warunków, określonych w art. 144a § 1 Ordynacji podatkowej:
1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub portal podatkowy;
2) wniesie o doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskaże organowi podatkowemu adres elektroniczny,
3) wyrazi zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskaże organowi podatkowemu adres elektroniczny.