Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
23

23

0

portal podatkowy

Kategoria: Uslugi_elektroniczne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Uslugi_elektroniczne_114521
Data zgłoszenia: 14.04.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
Stworzenie portalu na wzór ZUS PUE, w którym podatnik mógłby sprawdzić w jaki sposób zostały zarachowane jego wpłaty, czy ma nadpłatę, niedopłatę. Dotyczyłoby to zarówno podatków dochodowych jak i VAT. W portalu również typowe wnioski online (o zwrot, o przerachowanie itp). Komunikacja z US. Upoważnienia dla biur rachunkowych do obsługi portalu w imieniu podatnika. Od kliku lat portal ZUS działa i jest to ułatwienie nie do przecenienia. Brakuje podobnego portalu dot. podatków.
Odpowiedź MF:
Pracujemy nad takim rozwiązaniem. Usługi te będą dostępne w ramach e-Urzędu Skarbowego. E-Urząd Skarbowy zapewni podatnikom ergonomiczne i użyteczne narzędzia ułatwiające wywiązywanie się z obowiązków (m.in. podatkowych), w szczególności poprzez usprawnienie komunikacji na linii m.in. podatnik, płatnik, pełnomocnik, notariusz – urząd skarbowy, który jest najczęstszym punktem kontaktu. Zaplanowane jest dostarczenie nowoczesnych usług elektronicznych – odpowiednio do zakresu obowiązków podmiotu oraz wymaganych lub udostępnianych mu informacji, co powinno znacząco ograniczyć czas poświęcany przez podmiot na wymagane czynności.

Dodatkowo klienci KAS uzyskają korzyści z dostępu do zintegrowanych danych operacyjnych z obszarów podatków PIT, CIT, VAT lub postępowań egzekucyjnych i spraw majątkowych (np. aktów notarialnych) w pojedynczym punkcie kontaktu.

Projekt e-Urząd dostarczy między innymi następujące usługi:
• e-konto podatnika – umożliwiające podatnikom PIT, CIT, VAT będącymi osobami fizycznymi, prawnymi lub podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej realizację czynności związanych z transakcjami, wykonywaniem obowiązków podatkowych i informacyjnych lub związanych z postępowaniem podatkowym za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.
• e-konto płatnika – umożliwiające płatnikom zaliczek na podatek PIT będącymi osobami fizycznymi, prawnymi lub podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej realizację czynności związanych z transakcjami, wykonywaniem obowiązków podatkowych i informacyjnych lub związanych z postępowaniem za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.
• e-konto pełnomocnika – umożliwiające osobom fizycznym, posiadającym stosowne upoważnienie dostęp do danych podatkowych związanych ze sprawami podatkowymi, wykonywaniem obowiązków podatkowych i informacyjnych lub w postępowaniu podatkowym za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.
• e-konto notariusza – umożliwiające notariuszom realizację czynności związanych z transakcjami, wykonywaniem obowiązków informacyjnych za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.