Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

2

0

ZAW-NR - wysłane i dane podatnik

Kategoria: Uslugi_elektroniczne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Uslugi_elektroniczne_114520
Data zgłoszenia: 14.04.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
1. nie ma możliwości sprawdzenia wysłanych ZAW-NR, na podglądzie nie ma numeru, a na UPO nie wiadomo kto wysłać i jakiej transakcji dotyczy
2. zaczytywanie danych podatnika po wpisaniu NIP
3. zaczytywanie danych wystawcy faktury po wpisaniu NIP, w szczególności GMINA I POWIAT - wyszukiwanie jest bardzo czasochłonne
Ministerstwo Finansów realizuje Projekt e-Urząd, który dostarczy między innymi następujące usługi:
• e-konto podatnika – umożliwiająca podatnikom podatków PIT, CIT, VAT będących osobami fizycznymi, prawnymi lub podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej realizację czynności związanych z transakcjami, wykonywaniem obowiązków podatkowych i informacyjnych lub związanych z postępowaniem podatkowym za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.
• e-konto płatnika – umożliwiająca płatnikom zaliczek na podatek PIT będących osobami fizycznymi, prawnymi lub podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej realizację czynności związanych z transakcjami, wykonywaniem obowiązków podatkowych i informacyjnych lub związanych z postępowaniem za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.
• e-konto pełnomocnika – umożliwiająca osobom fizycznym, posiadającym stosowne upoważnienie dostęp do danych podatkowych związanych z sprawami podatkowymi, wykonywaniem obowiązków podatkowych i informacyjnych lub w postępowaniu podatkowym za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.
• e-konto komornika – umożliwiająca komornikom sądowym realizację czynności związanych z transakcjami, wykonywaniem obowiązków informacyjnych lub postępowaniem egzekucyjnym w administracji za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.
• e-konto notariusza – umożliwiająca notariuszom realizację czynności związanych z transakcjami, wykonywaniem obowiązków informacyjnych za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.

Funkcjonalność, o której mowa w zagadnieniu planowana jest w ramach usługi Twój e-Urząd Skarbowy.