Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
6

6

0

Zwolnienie z PIT-4

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114504
Data zgłoszenia: 09.04.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
W celu uratowania wielu miejsc pracy, pracodawcy powinni być czasowo zwolnieni z PIT-4.
Odpowiedź MF:
Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), wprowadzono prolongatę terminu przekazania przez pracodawcę zaliczek na podatek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu.

Płatnicy mieli przekazać kwoty pobranych w marcu i kwietniu zaliczek na podatek i pobranego podatku zryczałtowanego do 1 czerwca 2020 r. Uwzględniając jednak postulaty podatników, termin ten został wydłużony[1] oraz dodatkowo objął również środki pobrane od podatników w maju.

W związku z tym zaliczki i podatek pobrane:
• w marcu podlegają wpłacie do 20 sierpnia 2020 r.,
• w kwietniu podlegają wpłacie do 20 października 2020 r.,
• w maju podlegają wpłacie do 20 grudnia 2020 r.

[1] rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. poz. 972)