Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

2

0

Sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis

Kategoria: Koronawirus
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Koronawirus_114503
Data zgłoszenia: 09.04.2020
W związku z Koronawirusem powinien być przesunięty termin do sporządzenia sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis przez organ.
Odpowiedź MF:
Przedstawiona propozycja znajduje się poza zakresem działania Ministerstwa Finansów. Monitorowanie wsparcia udzielanego polskim przedsiębiorcom, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz przekazywanie informacji związanych z pomocą publiczną znajduje się we właściwości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.