Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
3

3

0

Sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114503
Data zgłoszenia: 09.04.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
W związku z Koronawirusem powinien być przesunięty termin do sporządzenia sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis przez organ.
Odpowiedź MF:
Przedstawiona propozycja znajduje się poza zakresem działania Ministerstwa Finansów. Monitorowanie wsparcia udzielanego polskim przedsiębiorcom, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz przekazywanie informacji związanych z pomocą publiczną znajduje się we właściwości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.