Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
4

4

0

Uproszczenie formularza ZAW-NR wersja online

Kategoria: Uslugi_elektroniczne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Uslugi_elektroniczne_114502
Data zgłoszenia: 08.04.2020
Status pomysłu: W trakcie realizacji
Przedsiębiorca, który musi zgłosić więcej niż jedno zawiadomienie ZAW-NR online musi za każdym razem wypełniać je od początku swoimi danymi. To zajmuje dużo czasu. Czy nie można stworzyć podpowiedzi w systemie, aby wypełnić nowy wniosek jako ten sam podmiot i już podpowiadać dane własne podmiotu zgłaszającego. Wybór opcji za każdym razem, wraz z województwem, powiatem i gminą zajmuje dużo czasu. To przesadna biurokracja. Wypełnienie kolejnego zgłoszenia i opcją tych samych danych zgłaszającego będzie znacznym uproszczeniem i co najważniejsze zaoszczędzi czas poświęcony na wypełnianie wciąż tych samych dany!
Ministerstwo Finansów realizuje Projekt e-Urząd, który dostarczy między innymi następujące usługi:
• e-konto podatnika – umożliwiająca podatnikom podatków PIT, CIT, VAT będących osobami fizycznymi, prawnymi lub podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej realizację czynności związanych z transakcjami, wykonywaniem obowiązków podatkowych i informacyjnych lub związanych z postępowaniem podatkowym za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.
• e-konto płatnika – umożliwiająca płatnikom zaliczek na podatek PIT będących osobami fizycznymi, prawnymi lub podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej realizację czynności związanych z transakcjami, wykonywaniem obowiązków podatkowych i informacyjnych lub związanych z postępowaniem za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.
• e-konto pełnomocnika – umożliwiająca osobom fizycznym, posiadającym stosowne upoważnienie dostęp do danych podatkowych związanych z sprawami podatkowymi, wykonywaniem obowiązków podatkowych i informacyjnych lub w postępowaniu podatkowym za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.
• e-konto komornika – umożliwiająca komornikom sądowym realizację czynności związanych z transakcjami, wykonywaniem obowiązków informacyjnych lub postępowaniem egzekucyjnym w administracji za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.
• e-konto notariusza – umożliwiająca notariuszom realizację czynności związanych z transakcjami, wykonywaniem obowiązków informacyjnych za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.

Funkcjonalność, o której mowa w zagadnieniu planowana jest w ramach usługi Twój e-Urząd Skarbowy.