Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
5

5

0

Kontrola firmy na jej wezwanie

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114500
Data zgłoszenia: 08.04.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Każda firma powinna mieć możliwość raz na 5 lat wezwać organy kontrolne by skontrolowały dokumentację i procedury w firmie. Obecnie podatnicy nie wiedzą co jest kontrolowane zdalnie i w jakim zakresie co powoduje ciągły niepokój, gdyby każda firma mogła raz na 5 lat wezwać kontrolerów którzy wykonają kontrolę i wystawią protokół o poprawnej działalności lub potrzebie zmian byłoby łatwiej.
Takie rozwiązanie powinno do działania mieć ważną funkcję, każda taka kontrola kończy się protokołem i nie można po takiej kontroli karać nawet mandatem choćby uchybienia były poważne , a po och wykryciu należy wydać zalecenia w protokole i ewentualnie dokonać audytu w najbliższym czasie. Taka kontrola mogłaby być płatna ale i możliwa do odliczenia w kosztach także dla opodatkowanych ryczałtem.
Odpowiedź MF:
W aktualnym stanie prawnym, zaproponowane rozwiązanie jest nie do zastosowania. Przede wszystkim należy zauważyć, że kontrola uruchamiana jest z urzędu i prowadzona tylko w przypadkach, gdy analiza przedkontrolna wykaże ryzyko występowania nieprawidłowości.

Kontrola z założenia nie jest ukierunkowana na podmioty, które w sposób prawidłowy wywiązują się z obowiązków podatkowych. Również ze względu na liczbę podatników, nie byłoby możliwym zapewnienie wszystkim zainteresowanym kontroli "na wezwanie".

Dodatkowo odnosząc się do stwierdzenia, że obecnie podatnicy nie wiedzą co jest kontrolowanie zdalnie i w jakim zakresie, wyjaśnić należy, że o zakresie kontroli podatnik zawsze jest informowany poprzez doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, w którym określony jest jej zakres oraz niezależnie od tego, czy dowody w toku kontroli gromadzone są elektronicznie, czy papierowo, kontrolowany, na każdym etapie kontroli, ma prawo do wglądu w akta sprawy i zapoznania się z materiałem zgromadzonym przez kontrolujących.