Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
15

14

1

Centralna aplikacja fakturowa

Kategoria: Uslugi_elektroniczne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Uslugi_elektroniczne_114499
Data zgłoszenia: 08.04.2020
Status pomysłu: W trakcie realizacji
System podatkowy powinien mieć centralny system fakturowy do wystawienia każdego rodzaju faktury, jednak musi być nowoczesny jak systemy komercyjne. Używanie programu przez firmy musi gwarantować użytkownikom, iż w przypadku popełnienia błędu przy wystawieniu dokumentu program lub osoba kontrolująca wskaże błąd bez konsekwencji dla podatnika. Podmioty operujące w tym systemie i dokonujące transakcji miedzy sobą będą miały przydzielony od KAS trzystopniowy alert wiarygodności w postaci np. Zielonej, żółtej i czerwonej kropki przy nazwie.

W transakcjach z firmami z alertem zielonym brak będzie odpowiedzialności solidarnej, co zachęcałoby do uczciwego korzystania z aplikacji ponieważ alert i ocenę podmiotu jako zaufany wykonywałby system KAS przez co podatnik byłby chroniony. System na bieżąco porównywałby transakcje w obrocie krajowym, w tym sprzedaż, kupno,odprowadzone podatki i koszty przez co łatwiejsze byłoby wyeliminowanie oszustów.

System nie byłby obowiązkowy ale jako system chroniący przed oszustami sam stałby się wiodącym narzędziem pozwalającym na zmniejszenie nakładów kontrolnych tylko do podmiotów poza systemem.
Aplikacja musi być dostępna na systemy operacyjne w smartfonach by była szybko i wygodnie dostępna.
Odpowiedź MF:
Zamierzamy zbudować centralną, automatyczną i aktualizowaną w czasie rzeczywistym bazę faktur wystawianych przez przedsiębiorców. W założeniu, celem takiego systemu byłoby wprowadzenie uproszczenia w rozliczeniu VAT dla podatników oraz zwiększenie pewności co do prawidłowości wystawianych i otrzymywanych dokumentów. Obecnie trwają pracę nad opracowaniem koncepcji tego rozwiązania.