Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

2

0

Sezonowa działalność turystyczna

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114498
Data zgłoszenia: 08.04.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
W branży turystycznej działa bardzo dużo małych firm, których dochód nie przekracza kwoty od 50.000 zł do 100.000 zł rocznie. Firmy te działają sezonowo a ich dochód jest generowany prze 3 miesiące w roku. Chcę uściślić, że chodzi mi o działalność otwieraną np od 15 czerwca do 15 września, szczególnie w małych miejscowościach. Osoby takie nie będą miały możliwości ani podstawy aby skorzystać z szeroko rozumianej pomocy, ponieważ dzisiaj i tak nie prowadziłyby tej działalności. Często te dochody stanowią jedyne źródło utrzymania na cały rok dla wielu osób.
Proponuję: Wszystkim przedsiębiorcom, którzy prowadzą sezonowo działalność i spełniają warunki
a. prowadzą sprzedaż nie dłużej niż 6 miesięcy w nieprzerwanym terminie np od 01.04 do 30.09
b. zajmują się obsługą turystyczną i gastronomiczną
c. w strukturze sprzedaży alkohol (piwo i wino) i papierosy nie przekraczają 25% a alkohol tzw. ciężki (pow 18%) nie jest sprzedawany
d. zatrudnia do 4 pracowników
e. dochód (PIT i CIT) za rok 2019 nie przekroczył 60.000 zł
na zasadzie dobrowolności możliwość płacenia podatków w formie Karty Podatkowej w wysokości np 2.000 zł za każdy miesiąc w którym dokonano jakiejkolwiek sprzedaży.
Każda z tych firm ponosi około 2.000 zł miesięcznie koszt utrzymania biur księgowych. Każdy będzie mógł z góry przewidzieć koszty swojej działalności. Ułatwi to ocenę ryzyka czy uruchamiać punkty sezonowe.
W obowiązującym stanie prawnym, prowadzenie działalności gospodarczej sezonowo nie pozbawia prawa do zryczałtowanej formy opodatkowania jaką jest karta podatkowa. Jeżeli rodzaj prowadzonej działalności pozwala na rozliczanie w formie karty podatkowej, to nie ma znaczenia czy działalność ta jest prowadzona przez cały rok, czy tylko w sezonie. Jeżeli działalność jest prowadzona sezonowo, to przepisy przewidują możliwość zawieszenia działalności lub zgłoszenia przerwy w jej prowadzeniu.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (załącznik nr 3), precyzują rodzaje działalności, które mogą być opodatkowane kartą podatkową.

Przykładem działalności z obszaru turystyki, która już aktualnie jest objęta kartą podatkową jest działalność w zakresie świadczenia usług hotelarskich polegających na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12.

Obecnie kartą podatkową może być również opodatkowane prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu.

Nie przewiduje się zmian w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej działalności turystycznej i gastronomicznej.

Obecnie są prowadzone prace mające na celu znaczne rozszerzenie zakresu stosowania zryczałtowanego podatku dochodowego, ale płaconego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tj. płaconego od przychodu (bez możliwości potrącania kosztów). Zmiany te przewiduje uchwalona przez Sejm 28 października 2020 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Ustawa jest obecnie rozpatrywana przez Senat RP (druk senacki nr 249, druk sejmowy nr 642). Zmiany polegają na podwyższeniu limitu przychodów (z 250 tys. euro do 2 mln euro) warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i zlikwidowaniu większości przypadków, w których określona działalność wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przy jednoczesnym zmniejszeniu wysokości niektórych stawek ryczałtu, np. z 20% do 17% i z 17% do 15%.
Komentarze:
  • 13.04.2020

    małe, sezonowe punkty gastronomiczne, których sprzedaż piwa i wina (23% VAT) w stosunku do wyżywienia (5, lub 8% VAT) nie przekracza 25%, mając możliwość wyboru karty podatkowej, byłyby gwarantowanym dochodem dla Państwa. Co roku każdy z nich składa oświadczenie o wysokości obrotu piwem i winem aby opłacić koncesję. Jest to łatwe do wyliczenia i sprawdzenia. Dla klienta paragony nie muszą być fiskalne. Oczywiście powinno obowiązywać to tylko do końca 2020 r. żeby wesprzeć działalność sezonową.

>
1 - 1 z 1
>