Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
1

1

0

Obligatoryjna ulga skarbowa

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114495
Data zgłoszenia: 08.04.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Zmiana art. 67a Ordynacji Podatkowej dodając § 3: Organ podatkowy na wniosek podatnika obligatoryjnie rozkłada zobowiązanie podatkowe na raty jeżeli kwota zobowiązania nie przekracza 20 krotności minimalnego wynagrodzenia.
Odpowiedź MF:
Postulowany przepis nie może zostać uwzględniony, ponieważ byłby sprzeczny z art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej. Prowadziłby do automatycznego „przedłużenia” terminu płatności podatku bez spełnienia przynajmniej jednej z przesłanek określonych w art. 67a § 1 (ważny interes podatnika lub interes publiczny), co nie wydaje się optymalnym rozwiązaniem.