Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
217

169

48

ZAP-3 przez ePUAP

Kategoria: Uslugi_elektroniczne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Uslugi_elektroniczne_114474
Data zgłoszenia: 04.04.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
Problem:
- z uwagi na utrudnienie składania ZAP-3 przez pocztę polską (ograniczenie przemieszczania się) ułatwieniem byłoby składanie ZAP-3 przez ePUAP i podpisanie PZ.
Nie można obecnie podpisać ZAP3 PZ - na portalu podatkowym (mimo, że jest to dopuszczone rozporządzeniem MF funkcjonalność nie działa).
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone
Na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63, 730, 1018 i 1495) zarządza się, co następuje:
(…) § 2. Zgłoszenia mogą być przesyłane:
1) za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra, albo
2) przez portal podatkowy.
(…)
§ 4. Zgłoszenia mogą być opatrywane:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli są przesyłane przez portal podatkowy.

Zmiana:
- nowelizacja rozporządzenia - możliwość złożenia ZAP-3 przez ePUAP
Odpowiedź MF:
W ramach budowanego e-Urzędu Skarbowego planowane jest udostępnienie e-usług pozwalających na aktualizację danych podatkowych osoby fizycznej (formularz ZAP-3).

Niemniej jednak, dzisiaj aktualizacja miejsca zamieszkania i danych, które są możliwe do modyfikacji przez formularz ZAP-3, jest możliwa przez złożenie pisma do urzędu, czy też przez złożenie zeznania rocznego, np. poprzez usługę Twój e-PIT, która nie wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego – logowanie jest dostępne zarówno przez profil zaufany jak i za pomocą danych podatkowych.
Komentarze:
 • 11.02.2022

  ZAP-3 dla adresów w Polsce działa fajnie.
  Ale już jak się chce podać adres zagraniczny, żeby poinformować o zmianie rezydencji podatkowej to każe np. wpisywać kod pocztowy wg. systemu xx-xxx lub podać numer domu, który też nie zawsze występuje. Czy jest jakaś możliwość poprawy?

  Ministerstwo Finansów:
  Informujemy, że w przypadku wskazania kraju innego niż Polska formularz nie wymusza wskazania kodu pocztowego w układzie xx-xxx. W pierwszej kolejności należy wskazać KRAJ. W celu prawidłowego adresowania korespondencji niezbędne jest wskazanie numeru domu. W celu odniesienia się do konkretnego przypadku prosimy o kontakt za pośrednictwem info.eurzad@mf.gov.pl.

 • 25.01.2022

  próbowałam właśnie wypełnić druk zap-3, z powodu zmiany adresu zamieszkania. druk nie przyjmuje nazwy mego miasta - próbowałam na wiele sposobów, łącznie ze zmianą urzędu podatkowego. Ten druk to bubel. Straciłam tylko czas w sieci, stracę czas na osobiste dostarczenie druku.

  Ministerstwo Finansów:
  Wskazanie miejscowości musi być poprzedzone wskazaniem właściwego województwa, powiatu, gminy. W przypadku zidentyfikowania Pani problemu prosimy o kontakt za pośrednictwem info.eurzad@mf.gov.pl.
  Aby zapewnić sprawną obsługę zgłoszenia, prosimy o podanie:
  - imienia, nazwiska, identyfikatora podatkowego i numeru telefonu do kontaktu,
  - numeru referencyjnego lub numeru dokumentu (jeżeli zostały nadane),
  - zainstalowanego systemu operacyjnego i jego wersji,
  - używanej przeglądarki,
  - metody uwierzytelnienia do usługi e-Urząd Skarbowy (login.gov.pl, dane podatkowe),
  - dokładnego lub przybliżonego czasu wykonania czynności/wystąpienia błędu lub problemu,
  - ewentualnie załączenie zrzutu ekranu, na którym widoczny jest błąd lub komunikat błędu.

 • 20.01.2022

  Witam. Złożyłem aktualizacje zap-3 online wieczorem. Miną dzień a dane dalej nie są uaktualnione. Kiedy to nastąpi?

  Ministerstwo Finansów:
  Pana aktualne dane będą prezentowane w usłudze e-Urząd Skarbowy bezzwłocznie, po weryfikacji i obsłudze zgłoszenia przez właściwy urząd skarbowy.

 • 18.01.2022

  Czy najpierw powinienem załatwić nowy meldunek a potem wysłać ZAP-3, czy kolejność obojętna?

  Ministerstwo Finansów:
  W usłudze e-Urząd Skarbowy podatnik ma możliwość wskazania:
  - Adresu zamieszkania,
  - Adresu do doręczeń,
  - Adresu skrytki pocztowej.
  Formularz ZAP-3 można złożyć, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
  - masz nadany numer PESEL
  - nie prowadzisz działalności gospodarczej
  - nie jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT
  - nie jesteś płatnikiem podatków
  - nie jesteś płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

 • 01.12.2021

  Na e-Urząd Skarbowy nie mogę zalogować się przez profil zaufany. Wyskakują tylko 2 możliwości: mObywatel i dane podatkowe

  Ministerstwo Finansów:
  ZAP-3 można złożyć w e-Urzędzie Skarbowym - po zalogowaniu profilem zaufanym lub mObywatelem.

 • 22.11.2021

  Dlaczego w systemie Urzędu Skarbowego istnieją 3 rodzaje adresów? A mianowicie:
  1. Adres zamieszkania
  2. Adres korespondencyjny
  3. Adres zameldowania
  i dlaczego nie można zmienić w US trzeciego adresu? Już dawno nie mieszkam pod starym adresem zameldowania, a US nadal wysyła tam korespondencję? Przez to nie otrzymałem zawiadomienia z US i zostało wobec mnie wszczęte postępowanie egzekucyjne! Z tego co się dowiedziałem nie ma możliwości zmiany adresu zameldowania w US i najprawdopodobniej korespondencja będzie nadal wysyłana na adres zameldowania, co ciekawe inny dział US wysłał dokumenty na adres zamieszkania...

  Ministerstwo Finansów:
  W e-Urzędzie Skarbowym istnieją 3 rodzaje adresów:
  - Adres zamieszkania
  - Adres do doręczeń
  - Adres skrytki pocztowej, których zmiany może dokonać podatnik dla którego jest w tej usłudze udostępniony formularz ZAP-3.
  W celu zweryfikowania problemu podatnika zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem info.eurzad@mf.gov.pl.
  Aby zapewnić sprawną obsługę zgłoszenia, prosimy o podanie:
  - imienia, nazwiska, identyfikatora podatkowego i numeru telefonu do kontaktu,
  - numeru referencyjnego lub numeru dokumentu (jeżeli zostały nadane),
  - zainstalowanego systemu operacyjnego i jego wersji,
  - używanej przeglądarki,
  - metody uwierzytelnienia do usługi e-Urząd Skarbowy (login.gov.pl, dane podatkowe),
  - dokładnego lub przybliżonego czasu wykonania czynności/wystąpienia błędu lub problemu,
  - ewentualnie załączenie zrzutu ekranu, na którym widoczny jest błąd lub komunikat błędu.

 • 21.10.2021

  Od maja 2021 roku istnieje możliwość złożenia ZAP-3 poprzez wykorzystanie udostępnianej usługi w serwisie e-Urząd Skarbowy. Formularz internetowy jest tak świetnie dopracowany, że jestem pewien, że odpowiada za niego sam narodowy czempion. Programiści pewnie pisali go na zaliczenie jakiegoś przedmiotu w liceum. Dawno nie byłem tak zirytowany wypełniając prosty formularz. Ulica w adresie niby opcjonalna, ale jednak nie. Nie da się wysłać formularza bez uzupełnienia tego pola jakimś tekstem, bo przycisk jest wyszarzony. Po wypełnieniu formularza, i kliknięciu akceptuj, przycisk się wyszarza i nic się nie dzieje. Jedyne obejście żeby wysłać formularz to wykonanie dokładnie kroków: wejść w podgląd dokumentu. Kliknąć cofnij. Wrócić do edycji dokumentu. Dopiero po tej sekwencji kroków da się wysłać ten dokument. Ten system to kpina.

  Ministerstwo Finansów:
  Wskazanie nawy ulicy nie jest konieczne jeśli w danej miejscowości ulice nie istnieją – zgodnie ze słownikiem TERYT – GUS.

 • 16.10.2021

  Dzień dobry, jaki jest czas oczekiwania na odpowiedź wniosku zap-3 złożonego przez e-US?

  Ministerstwo Finansów:
  W związku ze złożeniem zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3 urząd skarbowy nie wysyła dedykowanej odpowiedzi. Potwierdzeniem obsługi zgłoszenia przez urząd skarbowy, do którego zostało skierowane, jest występowanie aktualnych danych w „Twoich danych” w e-Urzędzie Skarbowym.

 • 16.08.2021

  Ile trzeba czekać od momentu złożenia wniosku online do momentu kiedy wniosek będzie przetworzony przez urząd a dane zostaną zaktualizowane?

  Ministerstwo Finansów:
  Dane będą widoczne niezwłocznie w e-Urzędzie Skarbowym po przetworzeniu zgłoszenia przez urząd skarbowy, do którego wniosek został skierowany.

 • 16.08.2021

  Czy istnieje już możliwość składania ZAP3 on-line?

  Ministerstwo Finansów:
  TAK, np.: za pośrednictwem e-Urząd Skarbowy.
  Logując się przez login.gov.pl to jest profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczną lub aplikację m-Obywatel uzyskuje się dostęp do wszystkich usług e-Urzędu Skarbowego i swoich danych w tym do zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3.

 • 16.07.2021

  Próbował kilka razy i znika mi co chwilę miejscowość jak wpisze i kliknę do następnej pozycji...

 • 07.06.2021

  Czy istnieje już możliwość składania ZAP3 on-line?

  Ministerstwo Finansów:
  Od maja 2021 roku istnieje możliwość złożenia ZAP-3 poprzez wykorzystanie udostępnianej usługi w serwisie e-Urząd Skarbowy.

 • 01.06.2021

  Czy coś się w tej sprawie wydarzyło, czy też, jak to wynika z moich rozeznań, oni nadal "pracują" nad uruchomieniem opcji zmiany numeru konta online? Ludzie kochani! 1,5 roku to o 1,5 roku za długo na wdrożenie takiej pierdoły! Mamy XXI wiek podobno.

  Ministerstwo Finansów:
  Od maja 2021 roku istnieje możliwość złożenia ZAP-3 poprzez wykorzystanie udostępnianej usługi w serwisie e-Urząd Skarbowy.

 • 20.05.2021

  Dlaczego się nie da tylko ZAP3? Odpowiedź jest prosta Państwo utrudnia jego składanie w celu aby ograniczyć odpływa pieniądza. PAŃSTWO W PAŃSTWIE!

  Ministerstwo Finansów:
  Od maja 2021 roku istnieje możliwość złożenia ZAP-3 poprzez wykorzystanie udostępnianej usługi w serwisie e-Urząd Skarbowy.

 • 19.05.2021

  dla osób zainteresowanych składaniem elektronicznie ZAP-3 - już jest to możliwe, na https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ i tam formularz "Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem ZAP-3."

 • 13.05.2021

  palny obietnice plany .....ZAP-3 drogą elektroniczną za pośrednictwem usługi
  e-Podatnik. i nie tylko to

  to moze to zróbcie w prosty sposób jako załącznik do korespondencji - bo dzwoni do mnei jakaś Wasza pracownica ze tak sie nie da zeby anulowac to co zlozylem ze mam do urny wrzucic bo są dalej zamknieci - A WSZYSCY INNI PRAUCJA tylko nie wy darmozjady!!

  Ministerstwo Finansów:
  W przypadku problemów z usługami dostępnymi w serwisie e-Urząd Skarbowy zapytanie można skierować pod adres e-mail:
  info.eurzad@mf.gov.pl

 • 12.05.2021

  Czy mogę prosić o informację, na kiedy planowane jest udostępnienie tej funkcjonalności?

  Ministerstwo Finansów:
  Od maja 2021 roku istnieje możliwość złożenia ZAP-3 poprzez wykorzystanie udostępnianej usługi w serwisie e-Urząd Skarbowy.

 • 07.05.2021

  Jak długo jeszcze trzeba czekać na możliwość składania ZAP-3 przez e-Urząd Skarbowy?

  Ministerstwo Finansów:
  Od maja 2021 roku istnieje możliwość złożenia ZAP-3 poprzez wykorzystanie udostępnianej usługi w serwisie e-Urząd Skarbowy.

 • 01.05.2021

  Jak długo jeszcze będziemy na to czekać?

  Ministerstwo Finansów:
  Od maja 2021 roku istnieje możliwość złożenia ZAP-3 poprzez wykorzystanie udostępnianej usługi w serwisie e-Urząd Skarbowy.

 • 30.04.2021

  Kiedy będzie możliwość przesłania formularza ZAP-3 z aktualizacją danych podatnika z autoryzacją formularza przez ePUAP?

  Ministerstwo Finansów:
  Od maja 2021 roku istnieje możliwość złożenia ZAP-3 poprzez wykorzystanie udostępnianej usługi w serwisie e-Urząd Skarbowy.
  Do usługi można zalogować się na 3 sposoby:
  - przez login.gov.pl to jest profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną
  - danymi podatkowymi
  - przez aplikację mObywatel

 • 30.04.2021

  proszę o wyjaśnienie tej niejasnej informacji: >>>dzisiaj aktualizacja miejsca zamieszkania i danych, które są możliwe do modyfikacji przez formularz ZAP-3, jest możliwa przez złożenie pisma do urzędu, czy też przez złożenie zeznania rocznego, np. poprzez usługę Twój e-PIT, która nie wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego – logowanie jest dostępne zarówno przez profil zaufany jak i za pomocą danych podatkowych.<<<

  Ministerstwo Finansów:
  W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania przez podatnika będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym.

 • 27.04.2021

  Wkrótce - prawie 3 miesiące .... i nie istnieje.
  A p uruchomieniu usługa jeszcze działać powinna co pewnie nastąpi 'wkrótce' po uruchomieniu ........

  Ministerstwo Finansów:
  Od maja 2021 roku istnieje możliwość złożenia ZAP-3 poprzez wykorzystanie udostępnianej usługi w serwisie e-Urząd Skarbowy.

 • 27.04.2021

  nie dość że nie da się zrobić tego online (złożyć ZAP-3) to jeszcze za pomocą poczty nie da się tego zrobić- tzn można- tylko nie będzie żadnego potwierdzenia- ale:" W ramach projektu e-Urząd Skarbowy WKRÓTCE planowane jest uruchomienie usługi składania ZAP-3 drogą elektroniczną za pośrednictwem usługi
  e-Podatnik. "
  dziękujemy

  Ministerstwo Finansów:
  Od maja 2021 roku istnieje możliwość złożenia ZAP-3 poprzez wykorzystanie udostępnianej usługi w serwisie e-Urząd Skarbowy.

 • 26.04.2021

  Ile można czekać?!

  Ministerstwo Finansów:
  Od maja 2021 roku istnieje możliwość złożenia ZAP-3 poprzez wykorzystanie udostępnianej usługi w serwisie e-Urząd Skarbowy.

 • 23.04.2021

  Jest 23.04.2021, a ZAP-3 dalej nie można złożyć przy użyciu Profilu Zaufanego. Moze zapytam inaczej: czy w roku 2021 jest planowane wprowadzenie tej możliwości?

  Ministerstwo Finansów:
  Od maja 2021 roku istnieje możliwość złożenia ZAP-3 poprzez wykorzystanie udostępnianej usługi w serwisie e-Urząd Skarbowy.

 • 19.04.2021

  A teraz po ponad roku oczekiwania (i pandemii)? Coś się ruszyło?

  Ministerstwo Finansów:
  Od maja 2021 roku istnieje możliwość złożenia ZAP-3 poprzez wykorzystanie udostępnianej usługi w serwisie e-Urząd Skarbowy.

 • 19.04.2021

  Kiedy to planowane uruchomienie usługi składania ZAP-3 drogą elektroniczną z profilem zaufanym?

  Ministerstwo Finansów:
  Planowane wdrożenie ZAP-3 na e-Urzędzie Skarbowym - maj 2021r.

 • 15.04.2021

  Kiedy będzie ta możliwość? W grudniu informacja, że w njablizszym czasie. Mijają 4 miesiące i dalej brak tego dobrego dla człowieka rozwiązania.

  Ministerstwo Finansów:
  Planowane wdrożenie ZAP-3 na e-Urzędzie Skarbowym - maj 2021r.

 • 14.04.2021

  4 miesiące minęły
  a ZAP 3 nie działa
  "w najbliższym czasie" w wg ministerstwa finansów ile czasu? 4 lata?

  Ministerstwo Finansów:
  Planowane wdrożenie ZAP-3 na e-Urzędzie Skarbowym - maj 2021r.

 • 07.04.2021

  Minął rok i dalej nic nie zrobione w tej sprawie. Brawo. Żona podała adres rachunku bankowego którego jest współwłaścicielem i przyszło pismo, że nie jest posiadaczem tego rachunku. Pozdrawiam niekompetentnych pracowników III urzędu skarbowego w Szczecinie. MASAKRA

  Ministerstwo Finansów:
  Planowane wdrożenie ZAP-3 na e-Urzędzie Skarbowym - maj 2021r.

 • 01.04.2021

  4 miesiące później dalej nie ma. Jaki jest przewidywany termin?

  Ministerstwo Finansów:
  Planowane wdrożenie ZAP-3 na e-Urzędzie Skarbowym - maj 2021r.

 • 31.03.2021

  Wstyd, że zap 3 TYLKO podpisem kwalifikowanym którego mało kto posiada bo płatny. Chcąc zaktualizować adres muszę pędzić do US, bo online nie ma możliwości. PCC 3 można, a takiego prostego druku nie można. Ogarnijcie się tam wreszcie.

  Ministerstwo Finansów:
  Planowane wdrożenie ZAP-3 na e-Urzędzie Skarbowym - maj 2021r.

 • 29.03.2021

  Na dzień dzisiejszy (koniec marca 2021) funkcja dalej niedostępna. Mam nadzieję że zgłoszenie wysłane pocztą kiedyś w końcu dojdzie... Czuję się jak w poprzednim stuleciu

  Ministerstwo Finansów:
  Planowane wdrożenie ZAP-3 na e-Urzędzie Skarbowym - maj 2021r.

 • 22.03.2021

  Kiedy ta usługa będzie dostępna w e-deklaracjach?

  Ministerstwo Finansów:
  Planowane wdrożenie ZAP-3 na e-Urzędzie Skarbowym - maj 2021r.

 • 22.03.2021

  Usługa online wymaga podpisu kwalifikowanego!

  Ministerstwo Finansów:
  Planowane wdrożenie ZAP-3 na e-Urzędzie Skarbowym - maj 2021r.

 • 22.03.2021

  Nadal brak możliwości złożenia zap-3 przez e urząd czy jak to dziadostwo się w końcu nazywa!

  Ministerstwo Finansów:
  Planowane wdrożenie ZAP-3 na e-Urzędzie Skarbowym - maj 2021r.

 • 11.03.2021

  Czy coś wiadomo na temat podpisania Zap-3 przez Profil Zaufany?

  Ministerstwo Finansów:
  Planowane wdrożenie ZAP-3 na e-Urzędzie Skarbowym - maj 2021r.

 • 01.03.2021

  Mija rok, działa już eUrzad skarbowy a nadal nie ma możliwości złożenia za jego pomocą ZAP-3. Proszę o potwierdzenie, że podanie nowych danych w PIT37 jest równoznaczne z dopełnieniem obowiazku zgłoszenia zmiany adresu zamieszkania.

  Ministerstwo Finansów:
  Planowane wdrożenie ZAP-3 na e-Urzędzie Skarbowym - maj 2021r.
  W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania przez podatnika będącego osobą fizyczną posiadając identyfikator podatkowy (PESEL), nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji.

 • 01.02.2021

  A niby mamy XXI wiek

  Ministerstwo Finansów:
  W ramach projektu e-Urząd Skarbowy wkrótce planowane jest uruchomienie usługi składania ZAP-3 drogą elektroniczną za pośrednictwem usługi
  e-Podatnik.

 • 24.01.2021

  Nie długo minie 1 rok, dalej trzeba jeździć, tracić czas. Po poprzez ePUAP w dalszym ciągu nie da się tego zrobić.

  Ministerstwo Finansów:
  W ramach projektu e-Urząd Skarbowy wkrótce planowane jest uruchomienie usługi składania ZAP-3 drogą elektroniczną za pośrednictwem usługi
  e-Podatnik.

 • 01.01.2021

  W czym ZAP3 gorszy od innych? ePUAP pozwala zweryfikować przynajmniej kto go wysłał, w przeciwieństwie do ZAP3 wysłanego pocztą, bo przecież bazy wzorów podpisów nie sprawdzacie.

  Ministerstwo Finansów:
  Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 można złożyć elektronicznie poprzez konto podatnika na stronie podatki.gov.pl. https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/
  Dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym.

 • 03.12.2020

  Kiedy w końcu to będzie?

  Ministerstwo Finansów:
  Wdrożenie usługi składania ZAP-3 w e-Urzędzie Skarbowym
  planujemy w najbliższym czasie.

 • 12.11.2020

  Na początku października 2020 wysłałem ZAP-3 pocztą i do tej pory nie dotarł do urzędu (jest połowa listopada 2020). Składanie ZAP-3 przez e-PIT jest niemożliwe bo wymaga certyfikowanego podpisu. Co innego wam się wydaje, że można coś zrobić, a co innego w praktyce. Najlepszym rozwiązaniem byłaby możliwość wysłania ZAP-3 przez e-PUAP.

  A są jeszcze takie śmieszne rzeczy, że na stronie rządowej nie wyświetli mi się coś (chodzi mi o Profil Podatkowy), bo moja przeglądarka nie obsługuje javy. Ludzie, od 2018 już żadna przeglądarka nie obsługuje tego dziadoctwa (poza urzędami jak widać), bo to durszlak dla wirusów komputerowych. A wy wymagacie od podatnika aby celowo wyłączał ochronę własnego komputera tylko po to aby skontaktować się z waszym (jak widać nie chronionym) serwerem. Gdzie tu logika i bezpieczeństwo pieniędzy podatników???

  Ministerstwo Finansów:
  Obecnie jesteśmy w trakcie prac związanych z implementacją usługi składania ZAP-3 w e-Urzędzie Skarbowym.
  Usługa nie wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego.
  Będzie dostępna bezpośrednio w e-Urzędzie Skarbowym, po zalogowania z użyciem węzła krajowego (login.gov.pl).

>
1 - 10 z 43
>