Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
6

4

2

PIT odsetki

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_114466
Data zgłoszenia: 02.04.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
Mam pytanie, czy to prawda co słyszymy od doradców podatkowych, że jeżeli zapłacę podatek PIT z zeznania rocznego do 31.05.2020 to US może naliczyć mi odsetki? Bo ponoć w ustawie zapomnieli państwo dodać, że od podatku zapłaconego do 31 maja nie pobiera się odsetek.
Podatnicy, którzy nie zapłacili podatku wynikającego z zeznania PIT za rok 2019 do 30 kwietnia 2020 r., ale uregulowali tę należność do 1 czerwca 2020 r., zostali zwolnieni z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19 (Dz. U. poz. 728).
Link do komunikatu na stronie MF:
https://www.gov.pl/web/finanse/zloz-pit-do-1-czerwca--przypominamy-jak-to-zrobić