Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
3

2

1

Zwolnienie z zaliczek na poczet podatku dochodowego

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_114442
Data zgłoszenia: 31.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Zwolnienie MMŚ przedsiębiorstw, bądź odroczenie do końca 2020 r. zaliczkowania na poczet podatku dochodowego. To, co zarabiamy, starcza ledwie na bieżące opłaty. A jeżeli już trafi się jakieś zlecenie, to odprowadzamy VAT, podatek dochodowy, czyli ponad 40% tego, co akurat udało nam się zdobyć...
Obowiązek wpłacania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy ma dla podatnika walor ochronny. Chroni podatnika przed koniecznością jednorazowej zapłaty podatku za cały rok, co mogłoby być dla niego zbyt dużym obciążeniem finansowym. Podatnik, który znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej i z tego względu ma też trudności z regulowaniem zaliczek na podatek dochodowy, może wystąpić o przyznanie ulgi w indywidualnej sprawie, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie ze stosownymi przepisami organ podatkowy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczek na podatek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu lub zysku przewidywanego na dany rok podatkowy (art. 22 § 2a Ordynacji podatkowej).

W przypadku wydania decyzji na podstawie § 2 organ podatkowy określa termin wpłacenia przez podatnika podatku lub zaliczki na podatek, chyba że podatnik jest obowiązany do dokonania rocznego lub innego okresowego rozliczenia tego podatku (art. 22 § 5 Ordynacji podatkowej).

Warto też podkreślić, że w 2020 r., w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, wprowadzono szereg działań osłonowych mających na celu wsparcie przedsiębiorców w walce z negatywnymi skutkami epidemii ogłoszonej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Więcej informacji w zakresie stosowania przepisów dotyczących wprowadzonych działań osłonowych w związku z COVID-19, można znaleźć w objaśnieniach podatkowych Ministra Finansów z 21 lipca 2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Objaśnienia są dostępne na stronie internetowej: https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/objasnienia-covid/