Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
15

15

0

Zwolnienie z podatku otrzymanych darowizn na rzecz walki z COVID-19

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114436
Data zgłoszenia: 30.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Jeżeli firmy, instytucje, jednoosobowe działalności gospodarcze i wiele innych osób otrzymają wsparcie np. w postaci otrzymanych maseczek ochronnych, płynów dezynfekujących, nieodpłatnych świadczeń, muszą z tego tytułu zapłacić podatek PIT, CIT. Jeżeli uszyje maseczki ochronne dla mojej firmy, a szefowa rozda je pracownika, które siedzą za kasą to firma musi wykazać przychód z darowizny. Może trzeba rozważyć specjalne zwolnienia z opodatkowania?
Odpowiedź MF:
Projekt ustawy procedowany obecnie w Parlamencie RP częściowo wychodzi naprzeciw postulowanemu rozwiązaniu – druk sejmowy nr 382.

W związku z obecną pandemią, podatnicy podatku PIT oraz podatku CIT, zyskali możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn dokonanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 na rzecz wymienionych wprost w przepisach podmiotów, m.in. placówek leczniczych.

U podmiotów otrzymujących te darowizny, stanowią one przychód podatkowy.
Proponowane w projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 rozwiązanie polega na wyłączeniu z przychodów z działalności gospodarczej wartości darowizn otrzymanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. przez uprawnione do ich otrzymania podmioty.

Projekt nie przewiduje jednak wyłączenia z przychodów darowizn otrzymanych na przeciwdziałanie COVID-19 przez inne podmioty, np. sklepy.