Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

2

0

Wyłączenie z przychodu wartości otrzymanych masek ochronnych, itp.

Kategoria: CIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_CIT_114435
Data zgłoszenia: 30.03.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
Wiele osób i firm pomaga szpitalom i innych jednostkom medycznym i przekazuje im darowizny do walki z COVID-19. Natomiast w tarczy antykryzysowej oraz w innych przepisach - brak zwolnienia od opodatkowania tak otrzymanych darowizn. Jeżeli otrzyma je podmiot medyczny w formie Sp. zoo ( czyli NZOZ) to musi to opodatkować! - Nie może korzystać z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, podobnie jak w Wyrok NSA z 1 grudnia 2015 r., sygn. akt II FSK 2344/13 - NZOZ nie jest odrębny od spółki.
Postulat został zrealizowany. Ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID 19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID 19 (Dz. U. poz. 1086), czyli tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0., wprowadziła w ustawach PIT i CIT wyłączenie z przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem PIT i CIT wartości otrzymanych przez m.in. placówki oświatowe, placówki lecznicze oraz domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodki wsparcia, rodzinne domy pomocy, domy pomocy społecznej, darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.