Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
47

44

3

CIT-8 - podpisanie profilem zaufanym

Kategoria: CIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_CIT_114423
Data zgłoszenia: 28.03.2020
Status pomysłu: W trakcie realizacji
Realizacja długo zapowiadanej możliwości podpisywania deklaracji CIT-8 bezpłatnym profilem zaufanym. Kwestia dotyczy określonej grupy podmiotów, nieprowadzących działalności gospodarczej, np. małych wspólnot mieszkaniowych, których cała sprawozdawczość finansowa polega na rozliczaniu 4 faktur za prąd i wodę rocznie(!).
Od 25 października 2019 r. przywrócono niektórym podatnikom podatku CIT możliwość składania zeznania CIT w postaci papierowej.

Więcej na ten temat w komunikacie MF zamieszczonym od linkiem:
https://www.podatki.gov.pl/cit/zmiany-w-prawie-cit/przywrocenie-niektorym-podatnikom-mozliwosci-skladania-zeznan-cit-8-w-postaci-papierowej/

Aktualnie nie przewiduje się innych rodzajów podpisywania zeznań podatkowych CIT.
Jednak zgłoszony postulat, jako cenny sygnał oczekiwań społecznych, zostanie przeanalizowany pod kątem możliwości technicznych wdrożenia zaproponowanego rozwiązania.
Komentarze:
 • 09.03.2023

  Dlaczego wciąż nie można podpisać CIT-8 profilem zaufanym? PIT mogę podpisać, a z powodu CIT-u małej organizacji, która nie zatrudnia księgowego i ma kilka groszowych faktur rocznie, musiałbym kupić sobie podpis elektroniczny, zatrudniać biuro rachunkowe albo jeździć z papierem jak za króla Ćwieczka

  Ministerstwo Finansów:
  Pracujemy nad modyfikacją systemu e-Deklaracje, by udostępnić dodatkowo możliwość podpisywania dokumentów PZ.

 • 11.07.2022

  Lata mijają a MS i KAS przyjmują tylko podpis kwalifikowany. Po co dowody osobiste z warstwą elektroniczną skoro nie są uznawane w kontaktach z Urzędami Centralnymi?

  Ministerstwo Finansów:
  Obecnie nie pracujemy nad takim rozwiązaniem.

 • 29.06.2022

  Kiedy będzie ten e Urząd Skarbowy, bo potrzebny to jest na teraz,

  Ministerstwo Finansów:
  W ramach serwisu Twój e-Urząd Skarbowy Ministerstwo Finansów udostępni formularze deklaracji i zeznań podatkowych. Podatnik będzie miał dostęp do złożonych deklaracji i rozliczeń 24/7. Planowane uruchomienie usługi - IV kwartał 2022 r.

 • 29.06.2022

  A co tu komentować, skoro i tak przeklejacie standardową odpowiedź? W istocie to jest skandal, bo jako państwo dysponujecie pieniędzmi, NASZYMI pieniędzmi, a i tak koszty przerzucacie na społeczeństwo. Przez 2 lata nie możecie przebudować bramki? Żarty jakieś? No tak, ale lepiej kasować kolejna kasę od ludzi. Choć powinniście współdziałać z rządem, aby obniżać wszelkie koszty i zatrzymać inflację. ale co tam, ludzik - się dorwało do koryta, to trzeba przede wszystkim ciągnąć dla siebie. A ludzie... miska ryżu.

  Ministerstwo Finansów:
  Obecnie nie pracujemy nad takim rozwiązaniem.

 • 25.05.2022

  Dzień Dobry,
  Czy dla stowarzyszenia zwykłego dalej nie ma możliwości złożenia CIT-8 - podpisując profilem zaufanym?

  Ministerstwo Finansów:
  Obecnie nie pracujemy nad takim rozwiązaniem.

 • 28.04.2022

  Proszę o wiążącą odpowiedź, kiedy CIT-8 będzie można wysyłać bez podpisu kwalifikowanego? Proszę o podanie konkretnego terminu. Z góry dziękuję.

  Ministerstwo Finansów:
  Obecnie nie pracujemy nad takim rozwiązaniem.

 • 19.08.2021

  Dlaczego jako bardzo mała sp. z o.o. mam ponosić duże koszty podpisu kwalifikowanego TYLKO po to, aby raz w roku złożyć CIT-8???
  Wystarczyłby podpis profilem zaufanym albo złożenie CIT-8 papierowo.

  Ministerstwo Finansów:
  Uwarunkowania techniczne Bramki e-Deklaracji uniemożliwiają zastosowanie innych podpisów, jak podpis kwalifikowany i dane autoryzujące.
  Możliwość podpisywania dokumentów profilem zaufanym lub podpisem osobistym będzie natomiast uwzględniana w rozwiązaniach planowanych w ramach projektu e-Urząd Skarbowy.

 • 01.07.2021

  Pomysł dobry. Ja dziś usłyszałem w US, że też powinienem mieć podpis elektroniczny... Hehe dobre sobie... mamy niewielką wspólnotę dokładnie 5 rodzin. Składamy się tylko na fundusz remontowy. Mamy tylko jedną fakturę kosztową za zeszły rok. Rozliczamy się sami, nikogo nie zatrudniamy... Mimo to urzędnik twierdzi, że powinienem użyć podpisu elektronicznego za kilka słów... brak mi słów.

  Ministerstwo Finansów:
  Uwarunkowania techniczne Bramki e-Deklaracji uniemożliwiają zastosowanie innych podpisów, jak podpis kwalifikowany i dane autoryzujące.
  Możliwość podpisywania dokumentów profilem zaufanym lub podpisem osobistym będzie natomiast uwzględniana w rozwiązaniach planowanych w ramach projektu e-Urząd Skarbowy.

 • 23.06.2021

  A co by szkodziło, aby bardzo małe spółki z o.o. składały CIT-8 podpisany profilem zaufanym? Przecież to też jest podpis.

  Ministerstwo Finansów:
  Obecnie deklaracje CIT-8 można złożyć drogą elektroniczną przez Bramkę e-Deklaracji i musi być ona podpisana podpisem kwalifikowanym (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone z 29 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1183).
  Infrastruktura i oprogramowanie Bramki e-Deklaracji nie pozwala na wprowadzenie usługi podpisywania dokumentów podpisem zaufanym ani podpisem osobistym.
  Technologia zastosowana w wytwarzanych i udostępnianych przez Ministerstwo Finansów formularzach interaktywnych, służących do wysyłania deklaracji do systemu e-Deklaracje, również nie pozwala na wprowadzenie obsługi wymienionych powyżej rodzajów podpisów.
  Możliwość podpisywania dokumentów podpisem zaufanym lub podpisem osobistym będzie natomiast możliwa do realizacji w rozwiązaniach planowanych w ramach projektu e-Urząd Skarbowy.

 • 19.03.2021

  potrzeba ta dotyczy także niewielkich organizacji NGO... Niestety wygląda to bardziej na brak woli przyjmowania takich deklaracji bądź lobbing firm dostarczających podpisy kwalifikowane... Możliwości techniczne przyjęcia formularzy w pdf są, tym bardziej, że dopuszczono składanie deklaracji w formie papierowej...

  Ministerstwo Finansów:
  W chwili obecnej deklaracje CIT-8 można złożyć drogą elektroniczną przez Bramkę e-Deklaracji i musi być ona podpisana podpisem kwalifikowanym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone / Dz.U. z 2021 r. poz. 52/).
  Infrastruktura i oprogramowanie Bramki e-Deklaracji nie umożliwia wprowadzenia usługi podpisywania dokumentów podpisem zaufanym ani podpisem osobistym.
  Wymagałoby to głębokiej przebudowy Bramki e-Deklaracji. Technologia zastosowana w wytwarzanych i udostępnianych przez Ministerstwo Finansów formularzach interaktywnych, służących do wysyłania deklaracji do systemu e-Deklaracje, również nie pozwala na wprowadzenie obsługi wymienionych powyżej rodzajów podpisów.
  Możliwość podpisywania dokumentów podpisem zaufanym lub podpisem osobistym będzie natomiast możliwa do realizacji w rozwiązaniach planowanych w ramach projektu e-Urząd.

>
1 - 10 z 10
>