Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
38

36

2

CIT-8 - podpisanie profilem zaufanym

Kategoria: CIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_CIT_114423
Data zgłoszenia: 28.03.2020
Realizacja długo zapowiadanej możliwości podpisywania deklaracji CIT-8 bezpłatnym profilem zaufanym. Kwestia dotyczy określonej grupy podmiotów, nieprowadzących działalności gospodarczej, np. małych wspólnot mieszkaniowych, których cała sprawozdawczość finansowa polega na rozliczaniu 4 faktur za prąd i wodę rocznie(!).
Od 25 października 2019 r. przywrócono niektórym podatnikom podatku CIT możliwość składania zeznania CIT w postaci papierowej.

Więcej na ten temat w komunikacie MF zamieszczonym od linkiem:
https://www.podatki.gov.pl/cit/zmiany-w-prawie-cit/przywrocenie-niektorym-podatnikom-mozliwosci-skladania-zeznan-cit-8-w-postaci-papierowej/

Aktualnie nie przewiduje się innych rodzajów podpisywania zeznań podatkowych CIT.
Jednak zgłoszony postulat, jako cenny sygnał oczekiwań społecznych, zostanie przeanalizowany pod kątem możliwości technicznych wdrożenia zaproponowanego rozwiązania.
Komentarze:
 • 19.08.2021

  Dlaczego jako bardzo mała sp. z o.o. mam ponosić duże koszty podpisu kwalifikowanego TYLKO po to, aby raz w roku złożyć CIT-8???
  Wystarczyłby podpis profilem zaufanym albo złożenie CIT-8 papierowo.

  Ministerstwo Finansów:
  Uwarunkowania techniczne Bramki e-Deklaracji uniemożliwiają zastosowanie innych podpisów, jak podpis kwalifikowany i dane autoryzujące.
  Możliwość podpisywania dokumentów profilem zaufanym lub podpisem osobistym będzie natomiast uwzględniana w rozwiązaniach planowanych w ramach projektu e-Urząd Skarbowy.

 • 01.07.2021

  Pomysł dobry. Ja dziś usłyszałem w US, że też powinienem mieć podpis elektroniczny... Hehe dobre sobie... mamy niewielką wspólnotę dokładnie 5 rodzin. Składamy się tylko na fundusz remontowy. Mamy tylko jedną fakturę kosztową za zeszły rok. Rozliczamy się sami, nikogo nie zatrudniamy... Mimo to urzędnik twierdzi, że powinienem użyć podpisu elektronicznego za kilka słów... brak mi słów.

  Ministerstwo Finansów:
  Uwarunkowania techniczne Bramki e-Deklaracji uniemożliwiają zastosowanie innych podpisów, jak podpis kwalifikowany i dane autoryzujące.
  Możliwość podpisywania dokumentów profilem zaufanym lub podpisem osobistym będzie natomiast uwzględniana w rozwiązaniach planowanych w ramach projektu e-Urząd Skarbowy.

 • 23.06.2021

  A co by szkodziło, aby bardzo małe spółki z o.o. składały CIT-8 podpisany profilem zaufanym? Przecież to też jest podpis.

  Ministerstwo Finansów:
  Obecnie deklaracje CIT-8 można złożyć drogą elektroniczną przez Bramkę e-Deklaracji i musi być ona podpisana podpisem kwalifikowanym (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone z 29 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1183).
  Infrastruktura i oprogramowanie Bramki e-Deklaracji nie pozwala na wprowadzenie usługi podpisywania dokumentów podpisem zaufanym ani podpisem osobistym.
  Technologia zastosowana w wytwarzanych i udostępnianych przez Ministerstwo Finansów formularzach interaktywnych, służących do wysyłania deklaracji do systemu e-Deklaracje, również nie pozwala na wprowadzenie obsługi wymienionych powyżej rodzajów podpisów.
  Możliwość podpisywania dokumentów podpisem zaufanym lub podpisem osobistym będzie natomiast możliwa do realizacji w rozwiązaniach planowanych w ramach projektu e-Urząd Skarbowy.

 • 19.03.2021

  potrzeba ta dotyczy także niewielkich organizacji NGO... Niestety wygląda to bardziej na brak woli przyjmowania takich deklaracji bądź lobbing firm dostarczających podpisy kwalifikowane... Możliwości techniczne przyjęcia formularzy w pdf są, tym bardziej, że dopuszczono składanie deklaracji w formie papierowej...

  Ministerstwo Finansów:
  W chwili obecnej deklaracje CIT-8 można złożyć drogą elektroniczną przez Bramkę e-Deklaracji i musi być ona podpisana podpisem kwalifikowanym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone / Dz.U. z 2021 r. poz. 52/).
  Infrastruktura i oprogramowanie Bramki e-Deklaracji nie umożliwia wprowadzenia usługi podpisywania dokumentów podpisem zaufanym ani podpisem osobistym.
  Wymagałoby to głębokiej przebudowy Bramki e-Deklaracji. Technologia zastosowana w wytwarzanych i udostępnianych przez Ministerstwo Finansów formularzach interaktywnych, służących do wysyłania deklaracji do systemu e-Deklaracje, również nie pozwala na wprowadzenie obsługi wymienionych powyżej rodzajów podpisów.
  Możliwość podpisywania dokumentów podpisem zaufanym lub podpisem osobistym będzie natomiast możliwa do realizacji w rozwiązaniach planowanych w ramach projektu e-Urząd.

>
1 - 4 z 4
>