Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
23

23

0

CIT-8 - podpisanie profilem zaufanym

Kategoria: CIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_CIT_114423
Data zgłoszenia: 28.03.2020
Realizacja długo zapowiadanej możliwości podpisywania deklaracji CIT-8 bezpłatnym profilem zaufanym. Kwestia dotyczy określonej grupy podmiotów, nieprowadzących działalności gospodarczej, np. małych wspólnot mieszkaniowych, których cała sprawozdawczość finansowa polega na rozliczaniu 4 faktur za prąd i wodę rocznie(!).
Od 25 października 2019 r. przywrócono niektórym podatnikom podatku CIT możliwość składania zeznania CIT w postaci papierowej.

Więcej na ten temat w komunikacie MF zamieszczonym od linkiem:
https://www.podatki.gov.pl/cit/zmiany-w-prawie-cit/przywrocenie-niektorym-podatnikom-mozliwosci-skladania-zeznan-cit-8-w-postaci-papierowej/

Aktualnie nie przewiduje się innych rodzajów podpisywania zeznań podatkowych CIT.
Jednak zgłoszony postulat, jako cenny sygnał oczekiwań społecznych, zostanie przeanalizowany pod kątem możliwości technicznych wdrożenia zaproponowanego rozwiązania.
Komentarze:
 • 23.06.2021

  A co by szkodziło, aby bardzo małe spółki z o.o. składały CIT-8 podpisany profilem zaufanym? Przecież to też jest podpis.

  Ministerstwo Finansów:
  Obecnie deklaracje CIT-8 można złożyć drogą elektroniczną przez Bramkę e-Deklaracji i musi być ona podpisana podpisem kwalifikowanym (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone z 29 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1183).
  Infrastruktura i oprogramowanie Bramki e-Deklaracji nie pozwala na wprowadzenie usługi podpisywania dokumentów podpisem zaufanym ani podpisem osobistym.
  Technologia zastosowana w wytwarzanych i udostępnianych przez Ministerstwo Finansów formularzach interaktywnych, służących do wysyłania deklaracji do systemu e-Deklaracje, również nie pozwala na wprowadzenie obsługi wymienionych powyżej rodzajów podpisów.
  Możliwość podpisywania dokumentów podpisem zaufanym lub podpisem osobistym będzie natomiast możliwa do realizacji w rozwiązaniach planowanych w ramach projektu e-Urząd Skarbowy.

 • 19.03.2021

  potrzeba ta dotyczy także niewielkich organizacji NGO... Niestety wygląda to bardziej na brak woli przyjmowania takich deklaracji bądź lobbing firm dostarczających podpisy kwalifikowane... Możliwości techniczne przyjęcia formularzy w pdf są, tym bardziej, że dopuszczono składanie deklaracji w formie papierowej...

  Ministerstwo Finansów:
  W chwili obecnej deklaracje CIT-8 można złożyć drogą elektroniczną przez Bramkę e-Deklaracji i musi być ona podpisana podpisem kwalifikowanym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone / Dz.U. z 2021 r. poz. 52/).
  Infrastruktura i oprogramowanie Bramki e-Deklaracji nie umożliwia wprowadzenia usługi podpisywania dokumentów podpisem zaufanym ani podpisem osobistym.
  Wymagałoby to głębokiej przebudowy Bramki e-Deklaracji. Technologia zastosowana w wytwarzanych i udostępnianych przez Ministerstwo Finansów formularzach interaktywnych, służących do wysyłania deklaracji do systemu e-Deklaracje, również nie pozwala na wprowadzenie obsługi wymienionych powyżej rodzajów podpisów.
  Możliwość podpisywania dokumentów podpisem zaufanym lub podpisem osobistym będzie natomiast możliwa do realizacji w rozwiązaniach planowanych w ramach projektu e-Urząd.

>
1 - 2 z 2
>