Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
1

1

0

Alimenty - renta alimentacyjna

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114415
Data zgłoszenia: 27.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
W okresie stanu epidemii Rada Ministrów powinna wydać rozporządzenia, na podstawie którego dojdzie do wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników.
Art. 15 zzk ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje możliwość wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych. Natomiast postępowania egzekucyjne dotyczące alimentów i rent alimentacyjnych są prowadzone przez komorników sądowych, zatem nie mogą zostać wstrzymane na podstawie rozporządzenia, które zostałoby wydane na podstawie ww. przepisu.