Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
5

5

0

Przesunięcie terminy sporządzania Sprawozdań Finansowych dla Spółek

Kategoria: CIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_CIT_114403
Data zgłoszenia: 26.03.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
Dzień dobry,
Chciałbym zaproponować i jednocześnie dowiedzieć się, jak będzie wyglądała sprawa z przesunięciem terminu sporządzania rocznych Sprawozdań Finansowych dla Spółek, które rozpoczęły swoją działalność w ciągu roku 2018 i ich okres bilansowy jest dłuższy niż 12 miesięcy. Na Twitterze Pana Pawła Jurka, w dniu dzisiejszym pojawiła się informacja o planowanym przesunięciu terminu sporządzania SF dla Spółek, czy to również dotyczy firm wspomnianych powyżej, z dłuższym rokiem bilansowym? Byłoby to rozwiązanie bardzo przydatne dla wielu Spółek.
Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570), z uwagi na stan epidemii, jednostkom umożliwiono sporządzenie sprawozdań finansowych w terminie późniejszym niż wynika to z ustawy o rachunkowości. Dotyczyło to sprawozdań finansowych nie tylko za 2019 r. lecz wszystkich tych, których rok obrotowy kończył się po 29 września 2019 r., jednak nie później niż 30 kwietnia 2020 r. Zmiana terminu miała zastosowanie do obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego, którego termin wykonania nie upłynął przed 31 marca 2020 r.

Termin na sporządzenie sprawozdania finansowego wydłużono:
- o 2 miesiące dla jednostek, które prowadzą działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz jednostek działających w sferze budżetowej,
- o 3 miesiące dla pozostałych jednostek.