Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
11

5

6

Odpis dla maloletnich

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_114398
Data zgłoszenia: 26.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Zwracam uwagę na zbyt niska kwotę 3 089 zł dochodu dla dzieci pracujących na wakacjach. Moja córka w 2019 roku zarobiła ok. 3 300 przez co straciliśmy możliwość uzyskania ulgi na nią a na dodatek mój syn który jest naszym 3 dzieckiem stał się automatycznie 2 i odpis na niego mniejszy się o ok 800 zł. Tak więc uczciwie się rozliczając przekraczając dochód o 200 zł straciliśmy 2 000 zl. To uczy dzieci że nie opłaca się być uczciwym, że lepiej jest kombinować i ukrywać dochód. Bardzo bym nie chciała, żeby moje dzieci musiały się w ten sposób zachowywać.
Zasady, na jakich podatnicy mogą korzystać z odliczenia od podatku dochodowego z tytułu ulgi na dzieci, określa art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą PIT”.

W przypadku odliczenia ulgi na pełnoletnie, uczące się dzieci, do 25 roku życia, jednym z warunków skorzystania z ulgi jest aby suma uzyskanych przez dziecko w roku podatkowym dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (tj. według skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej) lub art. 30b (wykazywanych w zeznaniu PIT-38) oraz przychodów objętych zwolnieniem od podatku (tzw. ulga dla młodych), nie przekroczyła kwoty 3 089 zł (art. 27f ust. 6 w związku z art. 6 ust. 4 ustawy PIT).

Brak spełnienia tego warunku powoduje utratę możliwości odliczenia ulgi w podatku dochodowym.

Obecnie nie są planowane zmiany w zakresie odliczenia ulgi na pełnoletnie dzieci.