Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
7

6

1

czynny żal - brak możliwości wysłania przez epuap

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114397
Data zgłoszenia: 26.03.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
W związku z obowiązkiem składania wielu deklaracji podatkowych w formie elektronicznej nielogiczny jest brak możliwości wysłania czynnego żalu przez epuap.
W obecnej sytuacji ciężko dopilnować okres aby wniosek o niekaranie były złożone w tym samym dniu co deklaracja.
Rozwiązaniem jest zmiana w ordynacji podatkowej pozwalająca na wysłanie wniosku przez epuap.
Jest to już możliwe. Czynny żal to instytucja uregulowana w art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy umożliwiająca odstąpienie od ukarania wobec sprawców, którzy wyrazili „skruchę” z powodu popełnienia czynu zabronionego i dopełnili ciążących na nich obowiązków. Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego jest składane jak dotychczas na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu, a także wprowadzono możliwość złożenia czynnego żalu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym ePUAPu lub portalu podatkowego. Istotne jest, aby zawiadomienie zostało opatrzone podpisem identyfikującym osobę składającą czynny żal, czyli kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. (Podstawa prawna – art. 26 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych. Ministerstwo Finansów obecnie prowadzi intensywne działania nad wprowadzeniem możliwości kierowania czynnych żali przez portal podatkowy.
Komentarze:
  • 01.05.2020

    JUŻ ZREALIZOWANE - NOWELIZACJA Z 31.03.2020

>
1 - 1 z 1
>