Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
3

2

1

Pełnomocnictwa

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114388
Data zgłoszenia: 25.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Moim pomysłem jest, aby wszelkie pełnomocnictwa można było udzielać również elektronicznie za pomocą profilu zaufanego. Wszelkie ograniczenia związane z podpisami elektronicznych to:
- w procedurach urzędowych to mimo posiadanych profilu wysłanie na skrzynkę podawczą jest obowiązkowa odwiedzenie urzędu aby jeszcze dodatkowe dokumenty podpisać. Mimo, że można było by tego dokonać za pomocą platformy epuap. Podpisy można udzielać elektronicznie. Niektórzy uważają ze jak się podpisało zeskanowany dokument to jest to podpis elektroniczny,a nie maja pojęcia że podpis elektroniczny to dane elektroniczne w pliku
- nie można zarejestrować się elektronicznie do urzędu pracy. Rejestrujecie tylko tych co nie maja prawa do ubezpieczenia zdrowotnego u członka rodziny.
Wszystkie banki i operatorzy sieci telefonicznej, którzy do tej pory nie maja dostosowanych systemów do tworzenia wniosku epaup powinni dostać legislacyjny obowiązek to wprowadzenia tej usługi.
Odpowiedź MF:
W zakresie spraw podatkowych postulat jest już zrealizowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Na gruncie tej ustawy, pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz pełnomocnictwo szczególne mogą być złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a pełnomocnictwo ogólne jest składane wyłącznie w ten sposób. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (art. 138a § 3 Ordynacji podatkowej).