Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
3

3

0

Wypłata wynagrodzeń-płynność finansowa

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114361
Data zgłoszenia: 23.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Proponuje możliwość dokonywania płatności z tytułu wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników z blokowanych na kontach VAT środków. Uratuje to płynność niejednego przedsiębiorstwa w zakresie terminowego wypłacania wynagrodzeń.
Proszę o rozważenie dokonania innych płatności, np. z tytułu podatku od nieruchomości, pefron też z konta VAT.
Rozszerzenie katalogu płatności z rachunku VAT na wynagrodzenia i świadczenia pracowników, (czyli o koszty działalności) byłoby rozszczelnieniem systemu, który został stworzony do zabezpieczenia płynności w płatnościach podatkowych w szczególności podatku VAT.

Natomiast kwestia opłacenia podatku od nieruchomości i PFRON z tego rachunku zostanie poddana analizie.