Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

1

1

Rezygnacja z uproszczonych zaliczek podatku CIT dla średnich i dużych

Kategoria: CIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_CIT_114356
Data zgłoszenia: 23.03.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
Rozwiązaniem, które zdecydowanie szybciej może poprawić płynność finansową przedsiębiorstw jest możliwość rezygnacji w trakcie roku z zaliczek uproszczonych (płaconych na podstawie podatku za 2018 r.) oraz wybór zaliczek płaconych na podstawie bieżącego dochodu (w praktyce także zaprzestanie płatności zaliczek z uwagi na realizowaną stratę). To rozwiązanie ma być według pierwszych propozycji adresowane wyłącznie do małych przedsiębiorców a co z średnimi i dużymi przedsiębiorcami, oni również są w bardzo trudnej sytuacji w czasie trwania koronawirusa.
Ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID 19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID 19 (Dz. U. poz. 1086), czyli tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0., wprowadziła w ustawie CIT zmiany w zakresie tzw. zatorów płatniczych, które są korzystne również dla podatników innych niż mali. Wierzyciel, który ponosi negatywne konsekwencje COVID-19 i który w 2020 r. wpłaca zaliczki uproszczone, będzie mógł je pomniejszyć o część nieuregulowanej wierzytelności do wysokości:
• 9% wartości wierzytelności – w przypadku małego podatnika albo
• 19% wartości wierzytelności – w przypadku innych podatników niż mali podatnicy.