Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
1

1

0

dochody budżetu

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114305
Data zgłoszenia: 21.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Wiele jednostek budżetowych pracuje teraz zdalnie, jednakże realizując przelewy muszą przyjeżdżać do firmy. Czy można byłoby zmienić zapis w rozporządzeniu MF w sprawie szczegółowego sposobu wykonaniu budżetu państwa i dochody budżetowe w czasie pandemii oddawać, np. cp 10 albo 15 dni.
Odpowiedź MF:
Pracujemy obecnie nad zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa. Dzięki temu pojawi się możliwość automatycznego przekazywania dochodów przez NBP na koniec dnia operacyjnego na wniosek jednostki. Wyeliminuje to konieczność fizycznej obecności w pracy w celu realizacji przelewów.

Natomiast z punktu widzenia zarządzania płynnością budżetu państwa wydłużanie terminu na przekazywanie dochodów nie jest zasadne.