Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

1

1

Odliczenie „wstecz” straty od dochodu dla PIT 38 tj. straty z 2020

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114291
Data zgłoszenia: 21.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Witam, mam pewien pomysł aby wspomóc inwestorów, którzy ponieśli wysokie starty z powodu ostatnich gigantycznych spadków na rynkach finansowych w wyniku epidemii koronowirusa - chodzi o odliczenie „wstecz” straty od dochodu dla PIT 38 (tj. straty z 2020 od 2019) aby zmniejszyć należny podatek i ochronić kapitał a tym samym przyczynić się do zwiększenia kapitału obrotowego umożliwiającego generowanie zysków a tym samym płacenia większych podatków w przyszłości.
Odpowiedź MF:
Ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), umożliwiono wsteczne rozliczenie straty.
Oznacza to, że stratę poniesioną w 2020 r. z działalności gospodarczej będzie można rozliczyć z dochodami (przychodami) z tej działalności wykazanymi w zeznaniu rocznym za 2019 r. Odliczenie będzie możliwe, jeżeli łączne przychody podatnika z działalności gospodarczej będą niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności. Podatnik taki będzie mógł jednorazowo obniżyć o wysokość straty (nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł) dochód uzyskany w 2019 r.
Nie przewiduje się obecnie podobnego rozwiązania odnośnie innych źródeł dochodu.