Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

0

2

zmiany w PIT/CIT w zwiąkzu z koronawirusem

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114249
Data zgłoszenia: 20.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Na rok 2020 należy odejść od zasady memoriałej rozpoznawania przychodów i wprowadzić zasadę kasową - przychód dla potrzeb kalkulacji podatku z działalności gospodarczej (PIT)/operacyjnej (CIT) powinien być rozpoznawany w momencie otrzymania zapłaty. Pozwoli to na złagodzenie skutków opóźnień w płatnościach/utraty płynności przez część przedsiębiorców.
Odpowiedź MF:
Począwszy od 2020 r. w ustawie PIT oraz w ustawie CIT obowiązują rozwiązania, których zadaniem jest łagodzenie skutków zatorów płatniczych. Są one kierowane również do wierzyciela. Ma on prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego z tytułu dostawy towaru lub wykonania usługi w ramach transakcji handlowej, jeżeli upłynęło 90 dni od dnia upływu umówionego terminu zapłaty a wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta. Wierzyciel pomniejszenia tego dokonuje już w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek należnych (ryczałtu ewidencjonowanego), oraz w zeznaniu rocznym.

Analogicznie, dłużnik ma obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania o nieuregulowane zobowiązanie.
Wprowadzenie stałej metody kasowej wyłącznie po stronie przychodowej, bez zmian po stronie kosztowej, mogłoby doprowadzić do pogłębienia problemów z zatorami płatniczymi. Dłużnik nie miałby żadnego impulsu do regulowania swoich zobowiązań, gdyż niezależnie od tego, czy uregulował swoje zobowiązania, czy nie, mógłby je zaliczać do kosztów podatkowych, a jednocześnie będąc wierzycielem w przychodach wykazywałby jedynie otrzymane płatności.

Należy jednak wskazać, że tarcza antykryzysowa przewiduje i w tym zakresie pewne zmiany. Mianowicie, w przypadku dłużników, którzy w poszczególnych okresach rozliczeniowych 2020 r. ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i których przychody spadły o co najmniej 50% w stosunku do analogicznych okresów 2019 r., nie są obowiązani zwiększać dochodów będących podstawą obliczenia zaliczki.