Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
1

1

0

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych / podatek ryczałtowy

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_114247
Data zgłoszenia: 20.03.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
Proponuje od 2020 roku wprowadzenia w życie, dotychczas nie spełnionej jeszcze obietnicy wyborczej PIS (potwierdzonej przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w expose) podniesienia limitu przychodów uprawniającego do stosowania podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych do 1.000.000 Euro. Pilna zmiana tego górnego limitu umożliwiłaby już w 2020 roku wielu przedsiębiorcom skorzystanie z możliwości uproszczonego rozliczenia w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co szczególnie w sytuacji epidemii KORONAWIRUSA, będzie pomocne, zmniejszając niepotrzebny obieg dokumentów papierowych (faktur kosztowych) oraz ułatwiając przedsiębiorców, poprzez uproszczenie ich rozliczeń podatkowych - tak jak brzmiała obietnica wyborcza PIS "Prosty Podatek".

Dodatkowo, niezależnie od powyżej opisanej pilnej potrzeby podniesienia tego obiecanego limitu przychodów do 1.000.000 Euro, warto by w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, całkowicie usunąć załącznik nr. 2 do ustawy, który wyłącza ze stosowania ryczałtu niektóre typy działalności gospodarczej, i tak po prostu wprowadzić dodatkową, wyższa stawkę ryczałtu, dla tych wszystkich działalności gospodarczych, które obecnie są wyłączone ze stosowania ryczałtu poprzez załącznik nr. 2 do ustawy. Ta druga proponowana zmiana by uprościła życie dla obu stron - przedsiębiorców i US, prawdopodobnie wcale nie zmniejszając wpływów podatkowych, gdyż ryczałt jest przecież oparty na przychodach a nie dochodach. Dziękuję !
Postulat jest realizowany w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 642). Projekt przewiduje zwiększenie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodów warunkującego możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Likwidowany jest też załącznik nr 2 do ustawy określający rodzaje usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Komentarze:
  • 04.11.2020

    .....dobry pomysł namiastka normalności...w działalności i krok (nie milowy) w dobrym kierunku.

>
1 - 1 z 1
>