Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
0

0

0

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych / podatek ryczałtowy

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_114247
Data zgłoszenia: 20.03.2020
Proponuje od 2020 roku wprowadzenia w życie, dotychczas nie spełnionej jeszcze obietnicy wyborczej PIS (potwierdzonej przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w expose) podniesienia limitu przychodów uprawniającego do stosowania podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych do 1.000.000 Euro. Pilna zmiana tego górnego limitu umożliwiłaby już w 2020 roku wielu przedsiębiorcom skorzystanie z możliwości uproszczonego rozliczenia w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co szczególnie w sytuacji epidemii KORONAWIRUSA, będzie pomocne, zmniejszając niepotrzebny obieg dokumentów papierowych (faktur kosztowych) oraz ułatwiając przedsiębiorców, poprzez uproszczenie ich rozliczeń podatkowych - tak jak brzmiała obietnica wyborcza PIS "Prosty Podatek".

Dodatkowo, niezależnie od powyżej opisanej pilnej potrzeby podniesienia tego obiecanego limitu przychodów do 1.000.000 Euro, warto by w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, całkowicie usunąć załącznik nr. 2 do ustawy, który wyłącza ze stosowania ryczałtu niektóre typy działalności gospodarczej, i tak po prostu wprowadzić dodatkową, wyższa stawkę ryczałtu, dla tych wszystkich działalności gospodarczych, które obecnie są wyłączone ze stosowania ryczałtu poprzez załącznik nr. 2 do ustawy. Ta druga proponowana zmiana by uprościła życie dla obu stron - przedsiębiorców i US, prawdopodobnie wcale nie zmniejszając wpływów podatkowych, gdyż ryczałt jest przecież oparty na przychodach a nie dochodach. Dziękuję !