Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
8

2

6

Zwolnienie dla rodziców dzieci do lat 8, którzy pracują

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_114233
Data zgłoszenia: 19.03.2020
Jesteśmy z mężem rodzicami 3 dzieci, w tym dwoje jest poniżej 8 lat, tak więc przysługuje nam zasiłek w związku z zamknięciem przedszkola i żłobka. Ze względu na zrozumienie trudnej sytuacji, w jakiej z dnia na dzień znalazło się nasze Państwo i nasi pracodawcy, zdecydowaliśmy się pracować (zdalnie) i jednocześnie łączyć pracę z samodzielną opieką nad trójką dzieci.

Rozumiem, że Rząd chce zapewnić rodzicom małych dzieci komfort, ale mam wrażenie, że korzystają z tego przywileju tylko pracownicy sfery budżetowej. Jako, że zasiłek (który jak słyszymy ma być prawdopodobnie przedłużony na kolejne 2 tygodnie) to ogromny koszt dla Państwa, niezbędna jest zachęta podatników do podjęcia pracy mimo prawa do zasiłku. W związku z tym uważam, że osoba, która nie skorzysta z zasiłku powinna uzyskać istotną zachętę do podjęcia pracy, np. 1) być zwolniona z podatku w tym okresie lub 2) mieć prawo do odliczenia dodatkowych (istotnych) kosztów uzyskania za ten okres: taka praca wiąże się w naszym przypadku z dodatkową pracą po nocach, o porankach i w weekendy. W związku z tym, jak słyszę o kolejnych 2 tygodniach rozdawnictwa, bez docenienia ludzi pracujących, to tracę motywację do pracy.
Ministerstwo Finansów nie rozważa wprowadzenia proponowanych rozwiązań jako zachęty do podjęcia pracy zamiast korzystania przez rodziców dzieci do lat 8 z zasiłku opiekuńczego przysługującego związku z COVID-19.

Korzystanie przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci do lat 8 z zasiłku opiekuńczego przysługującego w związku z COVID-19 nie jest obowiązkiem a prawem podatnika spełniającego warunki do jego przyznania. Należy zaznaczyć, że często ten wybór jest tylko iluzoryczny, gdyż wobec zamknięcia placówki (przedszkola, szkoły) w związku z COVID-19, rodzic (opiekun prawny) musi zapewnić dziecku osobistą opiekę. Ponadto czasem ze względu na rodzaj pracy jej wykonywanie w systemie zdalnym nie jest możliwe. Podatnik uwzględniając własną sytuację życiową sam dokonuje wyboru pomiędzy dalszą pracą a skorzystaniem z zasiłku.

Zasiłek opiekuńczy podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej, analogicznie jak zasiłek chorobowy, zatem „pójście na zasiłek” nie jest uprzywilejowane pod względem podatkowym.

Dodatkowo należy zauważyć, że ustawa PIT przewiduje wiele instrumentów adresowanych do rodziny, takich jak: wspólne opodatkowanie dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci, zwolnienia przedmiotowe (np. stypendia dla uczniów i studentów, świadczenie wychowawcze tzw. „500+”), a także ulga na dzieci, które powodują, że w kieszeni podatników zostaje więcej środków pieniężnych.