Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
1

1

0

Uproszczenie wniosku o odroczenie terminu płatności podatku

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_114230
Data zgłoszenia: 19.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Obecnie wypełnienie wniosku i skompletowanie dokumentów zajmuje bardzo dużo czasu. Czy w związku z obecną sytuacją, analogicznie do ZUS, można liczyć na uproszczenie procedury odroczenia terminu zapłaty podatku?
Odpowiedź MF:
Przepisy Ordynacji podatkowej nie regulują treści wniosku o odroczenie terminu płatności podatku. Nie można więc mówić o uproszczeniu tego wniosku. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z 11 marca 2020 r. (https://www.gov.pl/web/finanse/wsparcie-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem) w sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z epidemii koronawirusa urzędy skarbowe biorą pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Wnioski składane przez przedsiębiorców w trybie art. 67a i nast. Ordynacji podatkowej są rozpatrywane w pierwszej kolejności.
Wnioski można złożyć zarówno papierowo jak i w formie elektronicznej. Krajowa Administracja Skarbowa zachęca do składania wniosków online poprzez stronę www.biznes.gov.pl. Korzystanie z generatora wniosków na tej stronie ułatwia ich wypełnianie.