Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
1

1

0

odroczenie złożenia MDR-3 lub możliwość złożenia przez niepełny skład

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114227
Data zgłoszenia: 19.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
w sysuacji zagrożenia koronawirusem niektóre podmioty o zarządzie wieloosobowym, których członkowie Zarządu są obcokrajowcami może mieć trudności w wypełnieniu obowiązku podpisania MDR-3 przez wszystkich członków Zarządu. Może warto rozważyć na jakiś okres możliwośc składania przez pełnomocnika. Trzeba pomyslec co z sytuacją, gdy jakiś członek organu będzie hospitalizowany bez możliwości komunikacji ze światem nawet za pomocą nowoczesnych technologii.
Ministerstwo Finansów dostrzegło problem i podjęło skuteczne działania w kierunku jego rozwiązania poprzez zainicjowanie prac nad stosownymi zmianami legislacyjnymi.

Mocą ustawy z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1106) zmieniony został art. 86j § 4 Ordynacji podatkowej. Powyższa zmiana w znaczący sposób uprościła wymagania dotyczące podpisywania informacji korzystającego o schemacie podatkowym (MDR-3). Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem przepisu, przekazywana informacja MDR-3 jest podpisywana przez:
1) osobę fizyczną – w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną,
2) osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podatnika będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3) osobę uprawnioną do reprezentacji – w przypadku pozostałych podatników.

Obecnie nie występuje już zatem problem związany z potencjalną absencją danego członka zarządu podmiotu o zarządzie wieloosobowym. Ponadto w odniesieniu do przedsiębiorców zagranicznych posiadających oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewidziana została także możliwość podpisywania informacji MDR-3 przez osobę upoważnioną do reprezentowania takiego przedsiębiorcy w oddziale.